Írás és prezentációs készségfejlesztés

Kredit érték: 2

Oktató: Dr. Kolnhofer-Derecskei Anita

Kurzus leírása:

Írni és prezentálni mindenki tud, tudományosan írni és mindezt a hallgatóság számára élvezetesen előadni már kevesebben. A jó előadás a megfelelően megválasztott és kidolgozott témán alapul, de az igazán jó előadás ennél korábban kezdődik. Éppen ezért a kurzust önmagunk bemutatásával kezdjük, majd fokozatosan haladunk az egyes stílusok között. Az írott stílusok közül a levelezési és a tudományos stílus kap nagyobb hangsúlyt. Ez utóbbi esetben rövid kutatás módszertani betekintés mellett, a tudományos munkák írását is bemutatjuk. A leírt szöveg előadása (vagyis az előadói stílus a beszélt stílusok közül) adja a kurzus másik kiemelt részét. Itt a prezentáció elkészítésétől annak előadásáig haladunk, mindezek elsajátítását nagyon sok színes ötletek, videók, szituációs gyakorlatok segítik.

Ez a kurzus főként az egyetemi tanulmányokhoz igazodik, de hasznos lehet mindenki számára, aki fejleszteni szeretné ezen készségeit.

 

A kurzus felépítése:

A kurzus igazodva az egyetemi oktatáshoz 12*90 perc időegységben öt nagy témakört dolgoz fel, ami 2*90 perc időegységben házi dolgozattal és írásbeli vizsgával zárul. Az egyes témakörök átjárhatóak és felcserélhetőek, de érdemes a több éves tapasztalaton nyugvó sorrendet követni. Az elméleti tudást jegyzetek, videók adják és minden részt önellenőrző teszt és szituációs gyakorlatok zárnak. Ezek megoldásával pluszpontokat szerezhetnek a résztvevők.

  • Start (Köszöntő és követelmények)
  • Protokoll (bemutatkozás, névjegy) 
  • Stílusok, stílusjegyek KT 
  • Levelezési stílus, hivatalos levél
  • Tudományos stílus (források és hivatkozások, kutatási alapok)
  • Prezentáció (készítése és előadása)
  • Vizsga: (1) házi dolgozat KT · és (2) írásbeli vizsga KT

KT kötelező teszt,

feldolgozási időegység szemeszteri hetekben, egy szemeszteri hét 90 kb. perc

Pluszpont szerzési lehetőség

Követelmények:

A tárgy teljesítéséhez egy kötelező házi dolgozatot kell feltöltenie a megadott határidőig, illetve egy tesztet kell kitöltenie, ami az összes téma feldolgozásán alapul. A félév során további szorgalmi pontokat is szerezhet a szituációs gyakorlatok megoldásával.

A végső eredményt 60%-ban a teszt és 40%-ban a házi dolgozat adja. Ezekhez további pontokat szerezhet a szituációs gyakorlatokkal max. 20%-ban. A sikeres teljesítés feltétele min. 51 % összegyűjtése.

 

Értékelés:

0 %   - 50 % (1) elégtelen
51 % - 62 % (2) elégséges
63 % - 74 % (3) közepes
75 % - 88 % (4) jó
89 % - (5) jeles

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: