Alkalmazás fejlesztés Drupal alapokon

Oktató: Karóczkai Krisztián

  • kredit érték: 2

OKTATÁSI CÉL

A hallgatók megismertetése a Drupal rendszer alapjaival, a főbb modulokkal, azok lehetőségeivel, elsajátítsák, hogyan tudják teljes mértékben testre szabni a rendszer kinézetét. Megismerkedjenek a rendszer kiterjesztésének módjával, saját modul fejlesztésével. Jártasságot szereznek a Drupal API használatában.
 

TEMATIKA

A félév során alapvetően négy nagy témakört fogunk végigjárni. Első körben megismerkedünk a Drupal tartalomkezelővel és kiegészítő moduljaival, a rendszer testre szabásával, lehetőségeivel. A második körben az alaprendszer és a közösségi modulok által adott kimenet alakításával, megváltoztatásával, a kinézet vagy smink testre szabásával fogunk foglalkozni. A harmadik és egyben legnagyobb részben az alkalmazás és modul fejlesztés kérdéskörét járjuk körbe. A negyedik részben megismerkednek a hallgatók a Drupal közösségéhez való csatlakozással, mely egy nemzetközi karrierépítés alapja lehet. 

 

ÜTEMEZÉS

Hét Ütemezés
1. hét
Bevezetés a Drupal világába
2. hét
Felhasználók és jogosultságok
3. hét
Egyedi tartalomtípus készítése, adatmodellezés
4. hét
Listák, nézetek, adminisztrációs felületek készítése
5. hét
Saját kinézet/smink készítése
6. hét
Előfeldolgozók használata
7. hét
Modulkészítés alapjai, a hook rendszer megismerése
8. hét
Adatbázis műveletek, sémák készítése, telepítése
9. hét
Űrlapok készítése és feldoglozása
10. hét
Egyedi mező(field), felületi elem(widget), és megjelenés(display) készítése
11. hét
Minőségbiztosítás, automata tesztek készítése, fejlesztési munkamenet kialakítása
12. hét
Disztribúció készítése, deployment workflow
13. hét
A Drupal alaprendszer nemzetközi fejlesztésébe való bekapcsolódás
14. hét
Csoportos féléves feladatok bemutatása. Javítás, pótlás
 

FÉLÉVKÖZI KÖVETELMÉNY

Évközi jegy megszerzésének feltételei: Év közben minden témakörhöz tartozik egy-egy kisebb önálló feladat, és tesztkérdés sor, melyeket egyénileg kell megoldani megadott határidőre. A félév során 3-4 fős csoportokban egy komplex feladatot kell megoldani a hallgatóknak, melyet az utolsó héten kell bemutatniuk.

 

PÓTLÁS MÓDJA

Az utolsó tanítási héten az egyes témakörök önálló feladatai javíthatóak.

Elégtelen évközi jegy pótlása a vizsgaidőszak első 10 munkanapjának egyikén, előre meghatározott időben (a TVSZ előírásai szerint) egyetlen alkalommal, ismételt vizsga jelleggel történik. A pótlás során a hallgatónak 5x45 perc alatt egy projekt feladat meghatározott részeit kell megvalósítania.

 

ÉRDEMJEGY KIALAKÍTÁSA

Az évközi jegy kialakításának módja:

Az önálló és csoportos faladatokban szerezhető pontok alapján:  

0 -150 elégtelen

151-190 elégséges

191-230 közepes

231-270 jó

271- 300 jeles  

 

AJÁNLOTT IRODALOM

 

EGYÉB SEGÉDLET

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: