Digitális Pedagógia

Digitális Pedagógia (BMEGT51A001 – 2 kredit)

Oktatók: Benedek András, Molnár György, Horváth Cz. János

 • A tantárgy rövid leírása, elhelyezkedése a tantervben (kötelező/választható, tematikája, milyen a számonkérés, kredit értéke)

Ezen belül:

 • a tananyag céljait, azaz, hogy mire lesz képes a tanuló a tananyag elsajátítása után,

A szabadon választott tárgy az oktatás–képzés–nevelés témakörében a műszaki és társadalomtudományi alapképzésben részt vevő hallgatók tanulással-oktatással kapcsolatos ismereteit rendszerezi, valamint tanulási képességeit fejleszti. A kurzus célja: olyan korszerű humán ismereteket átadni, amelyek az egyetemi tanulás-oktatás során is jól alkalmazhatók, kiegészítik az alapozó műszaki és gazdaságtudományi jellegű képzést, és kitekintést nyújtanak a hallgatók sajátos életformájához kapcsolódó atipikus tanulás gyakorlatára.

A tantárgy felkészít a hallgatói feladatok alkotó megoldása útján a közösségi portálok logikája szerint működő virtuális tanulási környezetben: ismeretszerzésre, tesztfeladat megoldására.

 

 • a tananyag figyelemfelkeltő rövid ismertetését – kb. 10-15 sorban,

A Digitális Pedagógia kurzus, illetve az ahhoz készült hagyományos (2008) és digitális (2013) jegyzetek viszonylag rövid időn belül váltak népszerűvé. Az elmúlt szemeszterek során mintegy 1300 hallgató vette fel a BME-n ezt a szabadon választható tárgyat. A ténylegesen oktatott kurzus tematikája – változatlan jegyzeti támogatás mellett – az elmúlt években folyamatosan változott. Kezdetben a bevezető tájékoztató, tematika ismertetése, ajánlott irodalom, Moodle-keretrendszer rövid bemutatása voltak a tematika fő részei. 2011-re ez a tematika jelentősen átalakult. Ebben közrejátszott az a felismerés, hogy az a tanulási tevékenység, mely a hagyományos tantermi tanítás-tanulás folyamatától eltérő módon vagy éppen azt szervesen kiegészítve, az informális és nonformális tanulás problematikájával, s döntően az új technológiák ezeken a színtereken történő pedagógiai alkalmazásához kapcsolódik. Az előadások foglalkoztak a digitális környezet és a tanítás-tanulás változásainak a kérdéseivel, a mobilkommunikáció társadalmi tanulásra gyakorolt hatásainak vizsgálataival és az új tanulási formák – távoktatás, e-learning – alkalmazási lehetőségeivel bővülő, infokommunikációs eszközökkel „behálózott” világunkban.

2016-ban a K-MOOC számára is készült egy a nyitott tanulás hazai koncepcióját támogató tananyag, melyet a következő fejezetekben ismerhet meg a kurzust választó hallgató.

A heti bontásban főbb tematikus egységei a következők:

 

 1. T1. A digitális pedagógia hatása a tanulásra                  
 2. T2. Új pedagógiai paradigma                                         
 3. T3.Tételek a digitális tanulásról                                     
 4. T4. Vizuális hazatérés                                                    
 5. T5. „Élménypedagógia” – elektronikus környezetben   
 6. T6. Online nyelvtanulás és nyelvtanítás                         
 7. T7. IKT alapú megoldások szerepe az új tanulási
 8. környezetben                                                                  
 9. T8. Félévközi online teszt
 10. T9. Három dimenziós tanulási terek és alkalmazások    
 11. T10. Mobil eszközök szerepe az oktatásban                  
 12. T11. Mikrotartalmak jelentősége az új
 13. tanuláselméletek jegyében                                             
 14. T12. Online tanulás és vizsgáztatás                               
 15. T13. Moodle legújabb sajátosságai                                            
 16. T14. Esszé megírása és beadása

 

·         a kurzus követelményeket, a félévzárás, az értékelés módját:

 • milyen teljesítményekből tevődik össze a félévi jegy (pl.: írásbeli feladatok, ellenőrző feladatok, tesztek, kisebb tanulmányok stb.)
 • egy esszé összeállítása (választott pedagógiai témából),
 • egy elektronikus online ZH megoldása a félévközi jegy megadásának feltétele a MOOC rendszerben,
 • a féléves kisfeladatok (összesen 12) megoldása és feltöltése, az alábbi ütemterv szerint:
 1. hét: Feladat - url linkek feltöltése
 2. hét: Feladat - fénykép feltöltése
 3. hét: Feladat - új tételre javaslat
 4. hét: Feladat - képek feltöltése
 5. hét: Feladat – óravázlat feltöltése
 6. hét: Feladat – szófelhő feltöltése
 7. hét: Feladat – szócikk feltöltése
 8. hét: Feladat – fogalom feltöltése
 9. hét: Feladat – mobilalkalmazások feltöltése
 10. hét: Feladat – mikrotartalom feltöltése
 11. hét: Feladat – kérdéstípusok feltöltése
 12. hét: Feladat – Moodle jellemzők feltöltése
 • a félévközi jegybe a következő tételeket számítjuk be: féléves kisfeladatok megléte és a sikeres online ZH és beadott esszé átlaga (pontozás 50-100, 50 pont alatt elutasítva).
 • Az értékelő képlet:

Összpontszám= (1. ZH[50-100]+ESSZÉ[50-100]+FÉLÉVES FELADATOK[1])/3

 

 • milyen súllyal szerepelnek az egyes elemek,

A féléves feladatok megléte alapfeltétel, kritériumkövetelmény, az online ZH és az ESSZÉ pedig 50-50%-os súllyal szerepel az értékelésben.

 • megoldásra vonatkozó kritériumok (végtelen/kötött számú próbálkozás),

Mind az online ZH mind az ESSZÉ pótolható egy alkalommal az utolsó szorgalmi héten

 

 • időkorlát, beadási határidő.

Az esszé összeállításának feltöltési határideje a szorgalmi időszak utolsó hete, az online ZH időpontja, a 8. szorgalmi időszakos hét. A féléves kisfeladatok feltöltése pedig folyamatosan történi a félév során az előírt ütemben.

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: