Digitális technika I.

Oktatók: Tolner Nikoletta, mérnöktanár, Dávid András, tanszéki mérnök, OE-AMK

 

Kreditérték: 4

 

A kurzus rövid leírása:

 

A digitális technika a digitális jeleket feldolgozó elektronikus eszközök hardver oldalával foglalkozik.  A tárgy fő célja, hogy megadja mindazokat a hardver alapismereteket, amelyek a digitális áramkörök logikai tervezéséhez szükségesek. Ennek érdekében a hallgatók az elméletben tanultakat gyakorlati feladatokon keresztül mélyíthetik el. A kurzus során a hallgatók:

 

-          Megismerik a digitális hálózatok működését, a leíró matematikai nyelvet, a Boole algebrát.

-          Megismerik az áramköri építőelemek főbb típusait.

-          Elsajátítják és begyakorolják a kombinációs hálózatok tervezési lépéseit.

-          Gyakorlatot szereznek a hazárdjelenségek felismerésében és kiküszöbölésében.

 

Az ezredfordulóra az ínformáció feldolgozás általános formája a digitális lett. A digitális jeleket feldolgozó digitális áramkörök a hadiipar, űrkutatás berkeiben fejlődtek a legintenzívebben, és ezekről| a területekről kerültek át a fejlesztések a hétköznapi alkalmazásokba. Az irányítástechnika,a híradástechnika, a telefontechnika területén az analóg megoldásokat kiszorította a digitális megvalósítás. Terjed a digitális rádiózás, tévézés' Ha valakit érdekel, hogyan működnek ezek az áramkörök, ebben a kurzusban az alapokkal megismerkedhet. Az elméleti tudást gyakorlati példákkal egészítjük ki. A kurzus a tárgy oktatásának gyakorlati oldalát igyekszik megerősíteni azzal, hogy elméleti ismeretek közlése mellett kidolgozott példákkal, önállóan megoldandó gyakorlópéldákkal és tesztekkel próbáljuk meg hallgatóink elméleti tudását elmélyíteni.

 

Tematika:

-          1. modul – Logikai hálózat fogalma és elvi működése, alaptípusai, leírási lehetőségei

-          2. modul - Digitális technikában használatos számrendszerek és kódrendszerek.

-          3. modul - A Boole-algebra alapjai

-          4. modul - A logika hálózat működésének leírása egyenletekkel, diszjunktív és

                 konjunktív kanonikus alakok.

-          5. modul - Univerzális logikai függvények és az ezeket megvalósító építőelemek

-          6. modul Logikai függvények egyszerűsítése grafikus úton (Karnaugh tábla)

-          7. modul - Logikai függvények egyszerűsítése a számjegyes minimalizáIással (Quine-McCluskey).

-          8. modul Kombinációk és hálózatok tervezése és vizsgálata. Hazárd jelenségek.

-          9. modul – Ideális és valódi építőelemek, a valódi építőelemek jellemzői. TTL és CMOS technológia.

-          10. modul -. Különböző típusú kimenetek és ezek összekapcsolhatósága

-          11. modul - Multiplexerek, demultiplexerek.

-          12. modul - Aritmetikai áramkörök.

 

4. Számonkérés módja:

 

A hallgató a következő modulra csak akkor léphet, ha teljesítette az adott modul követelményeit, sikeresen megoldotta a teszteket, és az írásbeli feladatok, értékelése is legalább elégséges szintű.. Az ellenőrző feladatsort csak akkor írhatja meg a hallgat, ha az előtte található valamennyi modul követelményeit teljesítette. Ha az ellenőrző feladatsor megírása sikertelen, attól még felveheti a következő modult. Az egyes modulok feldolgozására nincs időkorlát, mindenki saját ütemezés szerint haladhat, annyi csak a kikötés, hogy a 6. modul utáni ellenőrző feladatsor megírása adott napon, megadott időintervallumon belül történik, és addigra a megelőző modulokat sikeresen kell teljesíteni. Ugyanez igaz a 12. modul utáni ellenőrző feladatsorra is. Ennél a két ellenőrző feladatsornál 3 időpontot adunk meg, amelyek közül tetszőlegesen lehet majd választani, de ebben a 3 időpontban az ismétlések is benne vannak. A tesztnél a fél óra a kezdéstől számított (amikor a hallgató a tesztet megnyitotta), ugyanez igaz az írásban beadandó feladatok esetében megadott 3 napra, ez is a kezdéstől számított. Ha valaki igazoltan nem tud valamit határidőre elkészíteni, akkor számára külön időpontot biztosítunk a pótlásra.

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: