Digitális technika II.

Oktatók:
Tolner Nikoletta, mérnöktanár, Óbudai Egyetem-AMK, Mérnöki Intézet

Dávid András, tanszéki mérnök, Óbudai Egyetem AMK, Mérnöki Intézet

Kredit értéke : 4

A tantárgy:

A digitális technika a digitális jeleket feldolgozó elektronikus eszközök hardver oldalával foglalkozik. A digitális jelek használata és a digitális jelfeldolgozás számos előnnyel jár, ami nagyban hozzájárult, a digitális áramkörök térhódításának. A tárgy az Óbudai Egyetem villamosmérnök, mérnök informatikus és műszaki menedzser szakjain a szakmai törzsanyag részét képezi, kiemelt fontosságú alapozó tárgy. A tárgy fő célja, hogy megadja mindazokat a hardver alapismereteket, amelyek a digitális áramkörök logikai tervezéséhez szükségesek. Ennek érdekében a hallgatók az elméletben tanultakat, gyakorlati feladatokon keresztül mélyíthetik el. A tárgy a Digitális technika I. online kurzus folytatása, amelyben a sorrendi hálózatok működésével foglalkozunk.

A tantárgy során a hallgatók:

 • Megismerik a sorrendi hálózatok működését, leírási módjait.
 • Ismeretet szereznek az elemi szinkron, illetve aszinkron sorrendi hálózatokról.
 • Elsajátítják és begyakorolják a sorrendi hálózatok tervezési lépéseit.
 • Gyakorlatot szereznek a versenyhelyzetek felismerésében és kiküszöbölésében.
 • Gyakorlatot szereznek a sorrendi hálózatok időbeli működésének vizsgálatában.
 • Megismerik a különböző memóriatípusokat, és azt hogy hogyan használhatjuk ezeket szekvenciális hálózatok megvalósításában.

A tantárgy figyelemfelkeltő rövid leírása:

Az ezredfordulóra az információfeldolgozás általános formája a digitális lett. A digitális jeleket feldolgozó digitális áramkörök a hadiipar, űrkutatás berkeiben fejlődtek a legintenzívebben, és ezekről a területekről kerültek át a fejlesztések a hétköznapi alkalmazásokba. Az irányítástechnika, a híradástechnika, a telefontechnika területén az analóg megoldásokat kiszorította a digitális megvalósítás. Terjed a digitális rádiózás, tévézés. Ha körülnézünk az otthonunkban, biztosan találunk olyan berendezéseket, eszközöket, amelyek működésében a digitális áramköröknek, hálózatoknak nagy szerepe van. Ha valakit érdekel, hogyan működnek ezek az áramkörök ebben a kurzusban a kicsit bonyolultabb sorrendi hálózatok működésével ismertetjük meg (az alapokat a Digitális technika I. online kurzusban sajátíthatják el). Mindig nagy súlyt fektettünk arra, hogy az elméleti tudást gyakorlati példákkal egészítsük ki. Ez az online kurzus is a tárgy oktatásának gyakorlati oldalát igyekszik megerősíteni azzal, hogy elméleti ismeretek közlése mellett kidolgozott példákkal, önállóan megoldandó gyakorlópéldákkal és tesztekkel próbáljuk meg Hallgatóink elméleti tudását elmélyíteni, a gyakorlatba átültethetővé

 

Előkövetelmény:

Digitális technika I. online kurzus vagy a Digitális technika I., vagy az Analóg és digitális technika, vagy a Digitális technika tárgyak sikeres elvégzése, vagy bármilyen tárgy, amely az alábbi témákat foglalja magában:

 

 • Logikai hálózat fogalma és elvi működése, alaptípusai, leírási lehetőségei. 
 • Digitális technikában használatos számrendszerek és kódrendszerek.
 • A Boole-algebra alapjai. 
 • A logikai hálózat működésének leírása egyenletekkel. Diszjunktív, konjunktív kanonikus alakok.
 • Univerzális logikai függvények és az ezeket megvalósító építőelemek. 
 • Logikai függvények egyszerűsítése grafikus úton (Karnaugh tábla)
 • Logikai függvények egyszerűsítése számjegyes minimalizálással (Quine-McCluskey).
 • Kombinációs hálózatok tervezése és vizsgálata. Hazárd jelenségek.
 • Ideális és valódi építőelemek, a valódi építőelemek jellemzői. TTL és CMOS technológia. 
 • Különböző típusú kimenetek és ezek összekapcsolhatósága.
 • Multiplexerek, demultiplexerek.
 • Aritmetikai áramkörök.

 

A tantárgy tematikája:

 

 1. Sorrendi hálózat fogalma, típusai, leírási módjai (szinkron, aszinkron sorrendi hálózat, Mealy modell, Moore modell, állapottábla, állapotgráf)
 2. Elemi sorrendi hálózatok (R-S, Rnegált-Snegált tárolók, D, T, JK, JKnegált flip-flopok)
 3. Szinkron sorrendi hálózatok tervezésének lépései
 4. Aszinkron sorrendi hálózat tervezésének lépései (stabil, instabil állapotok, kritikus, nem kritikus versenyhelyzet)
 5. Aszinkron sorrendi hálózat tervezésének lépései (stabil, instabil állapotok, kritikus, nem kritikus versenyhelyzet)
 6. Léptetőregiszterrel kialakított hálózatok tervezése (gyűrűs, Johnson, modulo számláló)
 7. Szinkron számlálókkal kialakított hálózatok tervezése
 8. Aszinkron számlálókkal kialakított hálózatok tervezése
 9. Szinkron sorrendi hálózatok időbeli működésének vizsgálata
 10. Léptetőregiszterrel kialakított hálózatok időbeli működésének vizsgálata
 11. Szinkron számlálóval kialakított hálózatok időbeli működésének vizsgálata
 12. Memóriák és szervezésük, memóriával megvalósított szekvenciális hálózat tervezése

 

Számonkérés módja:

 

Modul

számonkérés módja

korlátozás

próbálkozások száma

értékelés formája

1. modul

teszt (önkiértékelős)

megnyitástól számított 1 óra

3

jegy

1 <60%

2: 60%-69%

3: 70%-79%

4: 80%-89%

5: 90%-

2. modul

teszt (önkiértékelős)

megnyitástól számított 1 óra

3

jegy

1 <60%

2: 60%-69%

3: 70%-79%

4: 80%-89%

5: 90%-

3. modul

teszt (részben kézi pontozással)

megnyitástól számított 1

nap

2

jegy

1 <50%

2: 50%-64%

3: 65%-74%

4: 75%-84%

5: 85%-

4. modul

teszt (részben kézi pontozással)

megnyitástól számított 1

nap

2

jegy

1 <50%

2: 50%-64%

3: 65%-74%

4: 75%-84%

5: 85%-

5. modul

beadandó feladat

megnyitástól számított 1 nap

 2

jegy

1 <50%

2: 50%-64%

3: 65%-74%

4: 75%-84%

5: 85%-

6. modul

teszt (részben kézi pontozással)

megnyitástól számított 1

nap

2

jegy

1 <50%

2: 50%-64%

3: 65%-74%

4: 75%-84%

5: 85%-

Ellenőrző feladatsor az 1.-6. modul anyagából (1. zárthelyi)

határidős beadandó feladatsor

(adott napon, adott időponttól 3 óra)

2

jegy

1 <50%

2: 50%-64%

3: 65%-74%

4: 75%-84%

5: 85%-

 

 


7. modul

teszt (részben kézi pontozással)

megnyitástól számított 1

nap

2

jegy

1 <50%

2: 50%-64%

3: 65%-74%

4: 75%-84%

5: 85%-

8. modul

teszt (részben kézi pontozással)

megnyitástól számított 1

nap

2

jegy

1 <50%

2: 50%-64%

3: 65%-74%

4: 75%-84%

5: 85%-

9. modul

teszt (részben kézi pontozással)

megnyitástól számított 1

nap

2

jegy

1 <50%

2: 50%-64%

3: 65%-74%

4: 75%-84%

5: 85%-

10. modul

teszt (részben kézi pontozással)

megnyitástól számított 1

nap

2

jegy

1 <50%

2: 50%-64%

3: 65%-74%

4: 75%-84%

5: 85%-

11. modul

teszt (részben kézi pontozással)

megnyitástól számított 1

nap

2

jegy

1 <50%

2: 50%-64%

3: 65%-74%

4: 75%-84%

5: 85%-

12. modul

teszt (részben kézi pontozással)

megnyitástól számított 1

nap

2

jegy

1 <50%

2: 50%-64%

3: 65%-74%

4: 75%-84%

5: 85%-

Ellenőrző feladatsor az 7.-12. modul anyagából (2. zárthelyi)

határidős beadandó feladatsor (adott napon, adott időponttól 3 óra)

2

jegy

1 <50%

2: 50%-64%

3: 65%-74%

4: 75%-84%

5: 85%-

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: