Digitális videók készítésének alapjai

Oktatók:         Dr. Cséfalvay Miklós OE KVK MTI

                        Tóth Ádám OE KVK HTI

Kreditérték: 3

A tantárgy rövid leírása:

A „Digitális videók készítésének alapjai“ online tantárgy célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, amelyek megismertetik a hallgatókat a videokészítés felvételi, vágási és utómunkálatai elméletével és eszközrendszerével. Gyakorlati feladatokon keresztül képessé teszik a hallgatót kommunikációs-, vagy önkifejezési célú rövid videóanyagok felvételére, vágására, publikálására.

A tananyag témánként tartalmaz elméleti és gyakorlati ismereteket, amelyeket oktatóvideó, multimédia vagy prezentáció formájában online érhetnek el. Az elméleti ismeretek tanulását letölthető tankönyvek és online hivatkozások segítik. Gyakorlati feladatok megoldásához Open Source szoftverek, vagy letölthető próbaverziók használatát írjuk elő. Az egyes tananyagrészeket szerzői jogi ismeretek egészítik ki.

A kurzus rövid ismertetője :

A vizuális kommunikáció mozgóképi formája a mai vizuális világban egyre inkább a műveltség elvárt részévé válik, az értelmiség számára a kulcskompetenciák közé tartozik. A „Digitális videók készítésének alapjai“ kurzus megismerteti a hallgatókat a filmkészítés technikai- és művészi formanyelvével, a felvételkészítés eszközeivel, a videó- és hanganyagok szerkesztéshez használható ingyenes és professzionális szoftverekkel, képessé teszi őket a jelen és jövőbeli kommunikáció ezen formájának szakszerű és kulturált alkalmazására.

A kurzus féléves, elméleti és gyakorlati ismereteket tartalmaz, amelyek ellenőrzése online tesztekkel és gyakorlati feladatok értékelésével történik. A kurzus teljesítése a heti feladatok és egy önállóan elkészített és szerkesztett videóanyag (mestermunka) értékélésével történik.

A kurzus elsajátítása során a tanuló képessé válik videofelvételek készítésére, ezek formátumainak konvertálására, videovágó szoftverek kezelésére, az utómunkák elvégzésére,  a mozgóképfelvételek publikálható formába öntésére, publikálására.

A tanulás ellenőrzésének és értékelésének módja:

 

Az elsajátítás ellenőrzése és visszajelzése online tesztekkel és/vagy a feltöltött gyakorlati feladatok értékelésével történik, minden téma esetén azonos súlyú értékeléssel. A félév végén a hallgatók önálló gyakorlati feladatot (mestermunkát) adnak be. A félév végi eredményt 50 %-ban adja  a mestermunka értékelése és 50 %-ban félévi feladatok átlaga. A követelményeket hiányosan (elégséges szintre) teljesítő hallgatók számára online beszámolót tartunk, mellyel az eredményüket javíthatják.

 

A tesztek értékelési rendszere az alábbi:

            50 %-tól  elégséges (2)

            60 %-tól  közepes (3)

            70 %-tól  jó (4)

            80 %-tól  jeles (5)

A kurzus tematikája:

Az elméleti részek oktatóvideót, multimédiát, vagy prezentációt tartalmaznak.

A gyakorlati feladatok online tesztet, esszé készítést, vagy szoftverhasználatot igénylő gyakorlati feladatot tartalmaznak.  

Az alábbiakban a témák tartalma - nem a végleges címe – kerül felsorolásra.

 

 • 1 téma: Képfelvételi eljárások története és korszerű képfelvétel technikai jellemzői.

Gyakorlati feladat: Esszé készítése választható filmművészeti korszakról.

 • 2 téma: Képkompozíciós ismeretek, plánok, jelenetek beállítása, akciótengely.

Gyakorlati feladat: Filmek jeleneteinek, felvételi beállításainak elemzése.

 • 3 téma: Forgatókönyv írás: szinopszis, forgatókönyv készítés, storyboard készítés, technikai forgatókönyv.

Gyakorlati feladat: Forgatókönyv készítés szoftverekkel.

 • 4 téma: Világítás, fénytechnika eszközei, megvilágítási technikák.

Gyakorlati feladat: Tesztfeladatok az megvilágítási beállítások értékeléséhez.

 • 5 téma: Felvételi eszközök, kamerák, forgatás szervezése, diszpozíció.

Gyakorlati feladat: Saját felvételek készítése – a halgatók rendelkezésére álló eszközökkel (videokamera, DSLR fényképezőgép,  akciókamera, mobil eszközök, stb.)

 • 6 téma: Hangfelvétel eszközei, a hangszerkesztés technológiája.

Gyakorlati feladat:  Hangszerkesztés open source szoftverekkel

 • 7 téma: Mozgókép formátumok és a konverziók lehetőségei.

Gyakorlati feladat: Formátumkonverziós gyakorlatok.

 • 8 téma: Videoszerkesztő szoftverek. Nonlineáris vágás.

Gyakorlati feladat: Az elméleti alapok ellenőrzése online teszttel.

 • 9 téma: Szerkesztés alapműveletei, videó vágás technológiája amatőr eszközökkel, ingyenes szoftverekkel.

Gyakorlati feladat:  Saját felvételek szerkesztése.

 • 10 téma: Filmfeliratok készítése, címfeliratok, stáblisták, mozgófilmek feliratozási technikái.  

Gyakorlati feladat: címfelirat és stáblista készítés.

 • 11 téma: Videó vágás és effektezés technológiája professzionális eszközökkel.

Gyakorlati feladat:  Saját felvételek szerkesztése professzionális eszközök próbaverziójával.

 • 12 téma: Hangszerkesztés, utószinkron, mozgófilmek szinkronizálása.

Gyakorlati feladat: A félévi gyakorlati feladat hangtechnikai utómunkái.

 • 13 téma: A publikálás technológiái: DVD, Blu-ray, mp4 készítése, feltöltés YouTube-ra, és egyéb kommunikációs csatornákra.

Gyakorlati feladat: A félévi gyakorlati feladat publikációja és feltöltése.

 • 14. téma: A félévi gyakorlati feladatbeadások értékelése, félévi érdemjegy kialakítása, visszajelzése.

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: