e-Business

Oktató: Majó-Petri Zoltán

Tantárgyi célrendszer:

 • Az e-Business jelenségvilágának és fontosabb szereplőinek megismerése, a nyílt forráskódú szemlélet elsajátítása.
 • „Tudásmorzsák” olyan kérdésekben, hogy ki találta ki a webet, melyek a legjobb magyar e-kereskedelmi oldalak?
 • Saját vélemény kialakítása, és „performálása” azokban a kérdésekben, hogy jobbá lett-e a világ az internet által, milyen módon épülnek be a közösségek az üzleti folyamatokba, és ennek milyen nemzetközi és hazai vonatkozásai vannak.
 • Önálló üzleti ötlet bemutatása e-business megoldással, mely új piacot, új terméket vagy hatékonyabb működést jelent
 • Prezentációs és tömörítő készség fejlesztése

Kiknek ajánljuk?

 • A kurzus alapvetően közgazdasági témájú, de előtanulmányokat (üzleti tantárgyak) nem igényel
 • A kurzust elsősorban olyan diákoknak ajánljuk, akik már legalább két félévet jártak felsőoktatási intézménybe
 • A kurzus azok számára adhat impressziókat, akik a technológiákat nem csak használni szeretnék, hanem üzleti ötletet is látnak az internetes megoldásokban
 • A kurzus választható kurzus, 4 kredit értékkel. Az SZTE Gazdaságtudományi Kar közgazdász-gazdálkodási alapképzési szak nappalis és távoktatási tantárgyi programjának része

Miről tanulhatunk?

 • Az elmúlt két évtizedben szinte minden elé kis „e” betűket ragasztottunk, kezdetben az e-mail, majd az e-kereskedelem vagy az e-learning hódítottak mint hívószavak. A kurzuson végignézzük, hogy hol és mikor jelent meg a „e” faktor, és vizsgáljuk azt is, hogy merre tovább? 
 • Az e-Business az a folyamat, amikor az internetes megoldások és az infokommunikációs megoldások átalakítják az üzleti folyamatokat. Megjelentek az online könyvesboltok, majd a e-book olvasók, ahol már papírra sincs szükségünk. Elterjednek a fapados légitársaságok, akiknek már nincs jegyirodájuk, és a nappalinkból két kattintásra 20-25 ajánlat között válogathatunk, ha Londonba akarunk utazni.
 • A kurzuson felvillantjuk a kiskereskedelemben, a zeneiparban, a könyvpiacon, a turizmusban, vagy akár az egészségügyben és az oktatásban bekövetkezett változásokat: ezeken a példákon keresztül a kurzust látogatók megismerkednek az e-business jelenségvilágával.  

Tervezett tematika:

 • Az e-business fogalma és beépülése a közgazdasági gondolkodásba: nyílt forráskódú megközelítések
 • Az infokommunikációs technológiák (IKT) terjedésének „hullám” jellemzői, az internet mint vivőhullám üzleti jelentősége, fontosabb inflexiós pontok, esetpéldák. Az információs társadalom gazdaságának alapvető modellje (ABC-je).
 • WEB2-es megközelítés: A hálózati gazdaság és a közösségek beépülése a szervezetek értékteremtésébe (közösségi szűrés)
 • A következő évtized vivőhullámai: mesterséges intelligencia, robotika, szingularitás  
 • Kezdetek: az elektronikus kereskedelem (e-commerce) kialakulása és szereplői
 • Az információs társadalom fontosabb tématerületei: C2C, B2C, e-Kormányzat.
 • Vállalaton belüli e-business megoldások, online marketing, industry 4.0 megközelítés
 • A face to face és/vagy elektronizált (technizált) kapcsolatok jelentősége üzleti szemmel: szolgáltatás szempontú megközelítés
 • Ágazati esetpéldák: tömeges nyílt online kurzusok (MOOC) Okos város (Smart City) 

Értékelés:

 • Leckénként önellenőrző kérdések (végtelen próbálkozás)
 • A kurzus során legalább 6 úgynevezett „one pager” megírása (kétheti rendszerességgel)
 • A kurzus végén egy prezentáció elkészítése
 • Súlyozás: az önellenőrző kérdések megválaszolása a kurzus teljesítésének szükséges feltétele, a „one pagerek” 60 pontot a záró prezentáció 40 pontot ér
 • Érdemjegyek:
  - 90-100 jeles
  - 80 – 89 jó
  - 70 -79 közepes
  - 60 - 69 elégséges

Módszertani elemek:

 • Rövid (8-10 perces) videó leckék, hozzá önellőrző kérdések
 • Prezentációk (ppt) hangalámondással, és web oldalak bemutatásával
 • Online közvetített konzultációk
 • Megnézendő (ajánlott) ted.com és youtube videók
 • Tükrözött osztályterem módszerrel „one pagerek” évközben, melyből a legérdekesebbeket/legjobbakat a konzultáción is bemutatja az oktató
 • A diákok egymás „one pagereit” is értékelik

Melléklet: irodalmi háttér 

Kezdetek: menedzsment orientációk változása
2000-2010

 • Virtuális vállalat
 • Hálózatosodás
 • Stratégiai szövetségek
 • Platformfüggetlenség
 • Totális személyreszabás
 • Nyílt forráskódú megközelítés (wikinomia, freeconomics)

Kezdetek: A technológia (IKT) átalakítja a munka világát

 • Y generáció már „szörföl” a munkahelyek között (csökken a lineáris karrier utak száma, az egy életen át tartó munkahely)
 • A „8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra” szórakozás ideálja kiveszőben van, annak határai elmosódnak, főleg a tudásmunka kapcsán
 • Innovatív homework (freelancer) és 80/20-as szabályok alkalmazása a munka világában 2010 óta tömegessé vált.
e-Business üzleti modell
Stratégiai hatású képességek
 • Piac kiterjesztése
 • Dinamikus árazás
 • Értéknövelő szolgáltatások
 • Tartalom
 • Tömeges testre szabás
 • Vevő felhatalmazása
 • Ellátási lánc megváltoztatása
 • Aggregálás és közvetítés
 • Innováció
 • Vállalati működés javítása

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: