Egészségtudományi ismeretek

Oktatók: Dr. Cseri Julianna, Dr. Molnár Tamás, Vágvölgyi Csaba

A tantárgy általános célja az, hogy betekintést nyújtson azokba az élettani, kórélettani mechanizmusokba és klinikai vonatkozásokba, melyeknek ismerete megalapozza az egészségügy területén végzett szociális munkát, alkalmassá teszi a hallgatót az ápolási team munkájában való részvételre. Specifikus cél az ismeretek önálló megszerzésére és interaktív feldolgozására nevelés. A tantárgy hozzájárul a tudományos szakirodalomban való tájékozódáshoz, az ismeretek feldolgozásához és felhasználásához szükséges jártasság megszerzéséhez konkrét témákhoz kapcsolódóan.

A tananyag foglalkozik:

 1. az egészség, betegség és fogyatékosság fogalmával, az egészségi állapotot meghatározó biológiai és környezeti tényezőkkel. Megismerteti az élettani és kórélettani alapfogalmakat, bevezetést ad az orvosi terminológiába
 2. összefoglalja az egészséges szervezet működését, bemutatja a szabályozó mechanizmusokat.
 3. a kóros működések kialakulásával, a betegségek etiológiájával, lefolyásával. Ismerteti a megelőzés, a gyógyítás és a rehabilitáció alapelveit.
 4. Az emberi szervezet felépítésének hierarchiáját követve bemutatja a sejteket, szöveteket, szerveket és szervrendszereket. A szervrendszerek felépítését, élettani működését az alábbi tagolásban ismerteti:
 5. mozgási,
 6. keringési rendszerrel és
 7. a keringő testfolyadék, a vérrel,
 8. a légzési szervrendszer,
 9. az emésztőrendszer működése,
 10. a kiválasztó rendszer.
 11. Részletesen ismerteti a hormonális szabályozásban résztvevő elemeket
 12.  és az idegrendszer működését. Mindegyik témakörhöz tartoznak kórélettani, klinikai vonatkozások is.
 13. Külön modul foglalkozik az interaktív formában feldolgozandó témákkal, melyek a legnagyobb népegészségügyi jelentőségű betegségcsoportokhoz kapcsolódnak.

A tananyagot Moodle formátumban kívánjuk kidolgozni. Valamennyi modulban alkalmazunk médiaelemeket (elsősorban képeket, animációkat) a tanulás megkönnyítésére. Tevékenységként fogalomtár készítése, a témákhoz kapcsolódó közlemények bibliográfiai adatainak gyűjtése, és meghatározott témákból dolgozat (esszé) írása lesz definiálva.

Számonkérés: egységenként önellenőrző teszteket alkalmazunk, a kurzus pedig egy összefoglaló teszttel zárul. Az összefoglaló teszt és a kurzusban kitűzött, pontszámmal értékelt egyéb feladatok teljesítésével szerezhető meg a kollokviumi jegy. Az önellenőrző tesztek pontszáma is nem számít be a végső értékelésbe, ezeknél korlátlan számú engedélyezett, időkorlát nélkül. A pontszerző feladatoknál és az összefoglaló tesztnél 2 próbálkozás lehet, de zárótesztnél időben korlátozva.

A kurzus időbeosztása célszerűen a tanév időbeosztásához igazodik. A modulokhoz kapcsolódó feladatok időzítése a tananyag felépítésének logikáját fogja követni. Bizonyos modulok csak kötött sorrendben teljesíthetők, míg másoknál nem lesz sorrendi kötöttség meghatározva.

A tanulásra és a feladatok teljesítésére fordított időtartam összevethető a hagyományos kurzusra fordított hallgatói munkaórával, így az on-line kurzus is 4 kreditet ér. A kredit megszerzésnek feltétele az összes pontszám 60 %-ának megszerzése.

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: