Egyéni és csoportos problémamegoldó technikák

 

Oktató: Dr.Cséfalvay Miklós
 
Kreditérték: 3

A tantárgy a PSP (Problem Solving Processes) témakörét öleli fel. A  problémamegoldó képesség az egyik olyan elvárás az alkotó munkát végző munkavállalókkal szemben, amely gyakran a munkavállalás egyik alapfeltételévé válik.

A kurzus olyan elméleti ismereteket tanít meg és olyan gyakorlati képességeket alakít ki amelyek az egyéni- és teammunkában egyaránt hatékonyak lehetnek.

A kurzus tisztán elektronikus úton, önálló tanulással, de ellenőrzött körülmények közötti számonkéréssel teljesíthető.

 

Tematika

 1. Az analitikus és kreatív gondolkodás. A kreativitás fogalma, gondolkodási típusok. Kognitiv pszichológiai alapok

Feladat:           Kreatív feladatok egyéni megoldása.

 1. A kreatív személyiség, az alkotás folyamata. Alkotó gondolkodás. Gestalt elmélet.

Feladat:           Kreatív egyéni feladat a Gestalt elmélet alkalmazására

 1. Az információ feldolgozás elmélete, szakértők és kezdők, analogikus gondolkodás, a problémamegoldás általános terve.

Feladat:           Problémamegoldás általános tervének alkalmazása előírt feladathoz

 1. A kreativitás szerepe a problémamegoldásban, kreativitást fejlesztő gyakorlatok, Érzékeléssel kapcsolatos gyakorlatok

Analitikus gondolkodást fejlesztő gyakorlatok

Analitikus és kreatív gondolkodást fejlesztő gyakorlatok

Feladat:           Kreativitást fejlesztő egyéni feladat

 1. A kreatív gondolkodás akadályai esettanulmányok, kreativitás erősítése, gátlása

Feladat:           Kreatív esettanulmányok gyűjtése – egyéni feladat

 1. Team munkacsoportok működése, team típusok, team szervezése, teambeli szerepek, team munkavégzése, team vezetése. Csapatmunka és motiváció. Konfliktuskezelés.

Feladat:           Team kialakítása előírt feltételek alapján, teamtagok kiválasztása karakterekből - egyéni feladat.

 1. Problémák fajtái, problémamegoldás gyakorlati alapmódjai

Feladat: Feladat megoldása online-csoport módszerrel

 1. Projekttervezés alapok. Projekttervezést segítő eszközök. Hálótervezési technikák. Projektmenedzsment alapok.

Feladat:           Fogalomtár készítése a problémamegoldás témaköréhez – csoportos feladat

 1. Problémamegoldó ciklusok bemutatása, az alapciklus részletes megismertetése

Feladat:           Problémamegoldó technika kiválasztása előírt feladathoz, projektterv készítése.

 1. Problémaazonosítás - alapokok megkeresése - megoldások kiválasztása - megoldások bevezetése  problémamegoldó technikái.

Feladat: Projektterv kidolgozása egy gyakorlati problémamegoldáshoz

 1. Problémamegoldó technikák alkalmazása 1.: Brainstorming, ok-okozati diagramok

Feladat: ok-okozati diagramok szerkesztése előírt peremfeltételek szerint

 1. hét elmélet: Problémamegoldó technikák alkalmazása 2.: Pareto analizis, 5 kérdés módszere, Folyamatábra, adatgyűjtés, hatékony mintavétel,

Feladat:           Mintavételi és adatgyűjtési feladat készítése

 1. Problémamegoldó technikák alkalmazása 3.: Adatrendszerezés és megjelenítés, Koncentráció diagramok, minősítés és besorolás, hibamegelőzési analízis

Feladat:           Hibamegelőzési elemzés készítése

 

Tanulási útmutató

Ez az elektronikus kurzus a Problémamegoldó technikák (Poblem Solving Processes - PSP) témakörének tananyagát tartalmazza.

Az elektronikus tananyag önálló tanulás céljára készült. Tartalmazza mindazokat az ismereteket, amelyek az előírt heti feladatok elkészítéséhez és a záróteszt megoldásához szükségesek.

 Az ön feladata az ismeretanyag eredményes elsajátítása.

A tanulási teljesítményének értékelése folyamatosan történik a beküldött félévközi feladatokkal. A félévközi feladatok értékelésénél fontos az időtényező, amely azt jelenti, hogy a kurzus eredményes elvégzéséhez rendszeres tanulást várunk el. A beküldendő, megoldandó feladatoknak határidőre kell beérkezniük. A késve beküldött feladatokat esetén az elérhető osztályzat minden hét késéssel egy-egy jeggyel csökken.

A félévi osztályzat kiszámítása: A beküldött heti feladatok átlagának, az évközi tanulási tevékenységre kapott osztályzatnak és a félév végi záróteszt eredményének számtani közepe.

A tananyag feldolgozása során a következő feladatokat kell elvégeznie:  

Töltse ki az előtesztet! Ennek kitöltése nélkül ne kezdjen hozzá a tanuláshoz! Az előtesztet az oktatórendszeren on-line formában kell ki töltenie. Amennyiben az előtesztet az első héten nem tölti ki figyelmeztetést kap és a tananyag további részeihez nem férhet hozzá az előteszt kitöltéséig.

 

 

Hetenkénti feladatok:

1. Tanulmányozza át a tananyagot fejezetenként! 

Kezdje minden alkalommal az online tananyag feldolgozásával.

Folytassa a kötelező és ajánlott irodalmi anyagok, linkek áttanulmányozásával.

A heti feladatok változatosak. Önálló feladatmegoldást, csoportos feladatmegoldást, tesztet is tartalmazhatnak. Amennyiben  heti feladatok között tesztkérdéseket talál, ezeket feltétlenül oldja meg!

2. Készítse el a heti feladatot és határidőre töltse föl a rendszerbe.

A feladatokat a beadási határidőig módosíthatja.

3. A zárótesztet a félév végén töltheti ki két választható időpontban (különböző kérdéssorokból), amelyről időpontokról időben értesítést kap.

A záróteszt csak egyszer tölthető ki, eredményét a kitöltés után azonnal megtudja.

A tananyag végén található kérdőívet is ki kell töltenie, amelyben a kurzusról és a tanulási formáról kérdezzük a véleményét. 

A tananyagot a heti feladatok sorrendjében tesszük elérhetővé. Az egyszer már megismert tanagyagok továbbra is elérhetők. 

Tanulássegítő eszközök igénybevételét is javasoljuk, amelyek az elektronikus tananyagok eszköztárából elérhetők

Szó- és fogalmi jegyzék 

Tárgymutató 

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: