ELEKTRONIKUS KERESKEDELEM – ONLINE TURIZMUS

Oktatók: KÁNYA HAJNALKA, MORARU REMUS CHRISTIAN

PARTIUMI KERESZTÉNY EGYETEM – Nagyvárad

Kredit értéke: 4

Kurzus célja: Az elektronikus kereskedelem és online turizmus alapjainak elsajátítása, az online marketing eszközeinek megismerése.

 

Kurzus rövid ismertetése: Az elektronikus vállalkozások, elektronikus kereskedelem, online marketing és online turizmus elveinek megismerése. Az információs társadalom jellemzőinek vizsgálata, melyek kihatással vannak az elektronikus kereskedelemre és online turizmusra. Alapfogalmak és elvek megismerése, melyek segítenek eligazodni a kereskedelmi, szolgáltatói és turisztikai vállalatok interneten keresztül lebonyolított működési folyamatainak megtervezésében és lebonyolításában. Az elektronikus kereskedelem és online turizmus jogi és etikai vonatkozásainak tanulmányozása. Üzleti modellek elemzése az elektronikus kereskedelem és online turizmus terén. Az elektronikus kereskedelem és online marketing eredményeinek mérési lehetőségei és az eredmények értelmezése. Online turizmus alkalmazások megismerése és használatának elsajátítása.

 

Tematika:

 1. Alapfogalmak. Információs társadalom jellemzői. Az elektronikus kereskedelem és online turizmus szereplői.
 2. Az elektronikus kereskedelem és online turizmus jogi és etikai vonatkozásai.
 3. Az elektronikus kereskedelem és online turizmus előnyei és hátrányai. A kormány szerepe az elektronikus kereskedelem és online turizmus fejlődésében.
 4. Az elektronikus kereskedelem és online turizmus terén működő vállalatok környezetének elemzése.
 5. Az elektronikus kereskedelem és online turizmus infrastrukturális vonatkozásai.
 6. Az elektronikus kereskedelem tipológiája.
 7. Üzleti modellek az elektronikus kereskedelem és online turizmus terén.
 8. Az internetes marketing-mix sajátosságai.
 9. Az elektronikus kereskedelem és online marketing eszközei.
 10. Az elektronikus kereskedelem és online marketing eredményeinek értékelése.
 11. Online turizmus feltérképezése és nemzetközi szereplők értékelése.
 12. Trendek az online turizmusban.
 13. Metakeresők szerepe az online turizmusban.
 14. Online utazási portálok Közép-Kelet-Európában és azok piaci szerepe.

Követelmények:

A témák elsajátítása, a feladatok és ellenőrző tesztek megoldása a hallgató saját igényei alapján.

A félév során egy elektronikus kereskedelmet lebonyolító vállalat elemzése, írott beadandó dolgozat formájában (a végső jegy 50%-a).

A félév végén írásbeli záró teszt az 1-14 témák alapján (a végső jegy 50%-a).

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: