Információkeresés és könyvtárhasználat

Oktató: Köpösdi Zsuzsa

Kreditérték: 2

Célja:

A kurzus célja, az információkeresési, tanulási és kutatási készségek fejlesztése, ami a résztvevők tanulási és kutatási teljesítményét erősíti és segíti azáltal, hogy képessé teszik őket a hatékony információkeresésre, tudományos adatbázisok és egyéb online keresők, katalógusok, archívumok használatára, hatékonyabb tanulásra, önálló munkára, valamint digitális alkalmazások, referensz­ szoftverek használatára. Ezek a készségek későbbi karrierjük során is komoly támogatást jelentenek számukra, illetve a már dolgozó résztvevők karrierjében is fontos támogatást jelenthet a fenti készségek fejlesztése .

A kurzus nem csak a számunkra releváns információk hatékony és gyors megtalálásá ban segít, hanem ezen  információk  rendszerezett  tárolására  is megtanít. A  megtalált  hivatkozási  adatok  összegyűjtése is komoly munkát jelent, a kurzus során elsajátított tudással a  résztvevők képesek  lesznek  ezen adatok strukturált tárolására és későbbi felhasználására is. Ehhez a megfelelő eszközök, az un. referensz-szoftverek használatát ismerhetik meg. A tanulási, oktatási és kutatási folyamatokban, tevékenységekben, ugyanakkor a mindennapi életben is komoly szerepe van az információkeresés, rendszerezés és újrafelhasználás folyamatainak . A kurzus során megismert referensz-szoftverek mindezeken túl alkalmasak a hivatkozási adatok másokkal való megosztására, általunk tett megjegyzések tárolására, és egyik legfontosabb funkcióként irodalomjegyzékek  generálására  a megfelelő formátumban, vagy akár különböző formátumokban is. A hatékony információkereséshez keresési technikákat kell ismernünk, illetve tudnunk kell, hol érdemes keresnünk, azaz hol találhatunk számunkra releváns, és megbízható információkat . A kurzus a fenti folyamatok megismertetésével a résztvevők  információs  írástudását  is fejleszti.

Az Információkeresés és könyvtárhasználat című tantárgy a Debreceni Egyetemen választható tárgyként kerül meghirdetésre már jó néhány éve folyamatosan, minden félévben.

 

Tematika :

 1. Információkeresés   alapjai,  információforrások   megbízhatósága .  Könyvtárhasználati   tanácsok haladóknak.
 2. Online könyvtári katalógusok hatékony használata , keresési technikák (hazai és külföldi  közös katalógusok : MOKKA, OCLC, stb.).
 3. Hagyományos információforrások és hivatkozásuk , miért hivatkozunk.
 4. Az internetes keresők, Google és Google Scholar közötti különbségek, mély web .
 5. Referencia-szoftver  használata  1. (hivatkozások, felhasznált  irodalom összegyűjtése,  rendszerezése)
 6. Referencia-szoftver  használata  II.  (különböző  formátumú  irodalomjegyzékek  generálása  saját mappában tárolt hivatkozási a datokból, adatok megosztása másokkal)
 7. Magyar    folyóirat    adatbázisok:    magyar    folyóirat    tartalomjegyzék-adatbá zis     (MATAR KA), Elektronikus Periodika Archívum és Adatbá zis, HUMANUS adatbázisok használata, adatok gyűjtése .
 8. Egyéb magyar elektronikus adatbázisok.
 9. Külföldi tudományos adatbázisok  használata 1.
 10. Külföldi tudományos  adatbá zisok  használata  II.
 11. Intézményi és egyéb  repozitóriumok  (DEA, DART-Europe, stb.).
 12. Hazai és külföldi digitális könyvtárak  (Europeana, stb.).

A  kurzus  teljesítésének  feltétele  a  kurzus  végén  a  záróteszt  megfelelő  szintű  teljesítése , illetve  az, hogy a résztvevők minden kurzus egységet legalább egyszer meglátogassanak.

A kurzus minden egysége után ellenőrző tesztek találhatóak majd, amelyek teljesítésére végtelen számú próbálkozás áll a résztvevők rendelkezésére. A záróteszt megfelelő szintű teljesítésére viszont már kötött számú próbálkozás kerül beállításra. A kurzust a jelentkező hallgatóknak egy félév alatt kell teljesíteniük. A témák feldolgozását képi és videó anyagok segítik, rövid prezentációk és leírások mellett.

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: