K-MOOC találkozó

Sikeres volt a K-MOOC nyitás az első félévben

Kiváló kezdeményezésnek és eredményes kísérleti félévnek könyvelték el a Kárpát-medencei Online Oktatási Centrum létrejöttét és első féléves tevékenységét a K-MOOC programjához csatlakozott magyarországi és határon túli magyar tannyelvű felsőoktatási intézmények képviselői a 2015.január 8-án tartott első hivatalos találkozójuk alkalmával az Óbudai Egyetemen. Az ősz folyamán közétett rektori felhívásra első lépésben tizenhárom határon túli magyar oktatási nyelvű egyetem, főiskola, kar és tanszék fejezte ki szándéknyilatkozatban csatlakozását a K-MOOC programjához. Majd a következő lépésben a hazai felsőoktatási intézetekhez fordult felhívással Fodor János rektor, melyre eddig tizenhat intézmény reagált pozitívan. A programhoz csatlakozott intézmények teljes listája megtekinthető a K-MOOC honlapján: www.kmooc.uni.obuda.hu Az intézmények képviselőnek első hivatalos találkozója Fodor János rektori megnyitóját követően prezentációval egybekötött előadásokkal folytatódott. Elsőként Rudas Imre, az Egyetemi Kutató és Innovációs Központ Irányító Testületének elnöke, a K-MOOC ötletgazdája szólt, hangsúlyozva, hogy a K-MOOC olyan Kárpát-medencei hálózat legyen, amelybe egyenjogú partnerként beletartozik az összes teljesen vagy részben magyar tannyelvű képzést folytató felsőoktatási intézmény, kar, tanszék.  A hálózathoz csatlakozó intézmények minden tudományterületen maguk is készíthetnek és meghirdethetnek mindenki számára ingyenesen elérhető, online, kredites magyar nyelvű kurzusokat, diákjaik pedig felvehetnek kurzusokat a hálózat bármely intézménye által meghirdetettekből.  Mészáros Alajos, a K-MOOC  igazgatója jó eredménynek tartotta előadásában, hogy az első félévben kísérleti jelleggel  indított 4 K-MOOX kurzusra - A jazz kultúrtörténete I. , Bevezetés az ergonómiába , Egyéni és csoportos problémamegoldó technikák,  A pedagógia alapjai -  összesen 271-en jelentkeztek, és  152-en sikeresen befejezték a kurzusokat. A tanév második félévében pedig a következő kurzusok kerülnek meghirdetésre a K-MOOC keretében: A jazz kultúrtörténete I. ,  A jazz kultúrtörténete II., Bevezetés az ergonómiába,  A pedagógia alapjai, Egyéni és csoportos problémamegoldó technikák. Összetett hálózatok vizsgálata, ASP.NET MVC web application development using the Orchard content management framework és Mobil alkalmazás fejlesztés FirefoxOS platformon.    A harmadik prezentációban, melyet Hegyesi Franciska, az  egyetem Elektronikus és Digitális Irodájának igazgatója tartott, elsősorban szakmai jellegű dolgok hangzottak el a a kurzuskészítés pedagógia, módszertani illetve technikai feltételeiről. A találkozó résztvevői a prezentációkat követően kötetlen beszélgetés formájában  vitatták meg az elhangzottakat, és megegyeztek, hogy a jövőben féléves rendszerességgel tartanak hasonló jellegű szakmai találkozót.            

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: