Kommunikáció a társas kapcsolatokban

Oktatók: Holik Ildikó, Sanda István Dániel, Viola Attila
 
Kreditérték: 3

A kurzus célja, hogy megismertesse a hallgatókat a társas kapcsolatok kommunikációjának sajátosságaival.

Öt nagyobb egységet foglal magában:

 • a kommunikáció alapjait,
 • a verbális és a nem verbális kommunikáció sajátosságait,
 • a családi, az iskolai és a munkahelyi kommunikáció jellemzőit,
 • az álláskeresés folyamatának és a tárgyalásoknak a kommunikációs jegyeit, valamint
 • a tömegkommunikáció és az info-kommunikáció specifikumait.

A kurzus az elméleti bevezetést követően a kommunikáció problematikájának gyakorlati kérdéseit járja körül. A hallgató a kurzus során a megszerzett elméleti ismereteket összekapcsolhatja a gyakorlattal. Az így kialakított kommunikációs készségei segíthetik a társas kapcsolatok tudatosabb tervezésében, és a konkrét helyzetek és/vagy szituációk helyes kezelésében, az interakciók sikeres megoldásában.

A kurzus tematikája:

 1. A kommunikáció alapjai

  1. Bevezetés a kommunikáció elméletébe
  2. Az individuális kommunikáció ismérvei
  3. A verbális kommunikáció sajátosságai
 2. A nem verbális kommunikáció

  1. A nem verbális kommunikáció jellegzetességei I.
  2. A nem verbális kommunikáció jellegzetességei I.
  3. A nem verbális kommunikáció jellegzetességei III
 3. A családi, az iskolai és a munkahelyi kommunikáció

  1. Kommunikáció a családban
  2. Kommunikáció az iskolában
  3. A munkahelyi kommunikáció
 4. Kommunikáció az álláskeresés folyamatában és a tárgyalásokon

  1. Kommunikáció az álláskeresés folyamatában: az önéletrajz és a motivációs levél
  2. Kommunikáció az álláskeresés folyamatában: állásinterjú
  3. Tárgyalástechnika
 5. Tömegkommunikáció, info-kommunikáció

  1. Tömegkommunikáció
  2. Info-kommunikáció

A tananyag öt modulból és 14 leckéből áll (a 14 oktatási hétnek megfelelően). Minden modul végén önellenőrző feladatsor található, a tananyag legvégén pedig a félév során elsajátított ismereteket ellenőrző feladatsor. A leckék beküldendő feladatokat is tartalmaznak. A tananyag fórumokon keresztül nyújt lehetőséget az egyes kérdések, problémák megvitatására.

A tananyag multimédiás elemeket tartalmaz. Interaktív, az elméleti ismeretek mellett segíti a különböző kommunikációs technikák gyakorlatban történő elsajátítását.

A tananyagot PowerPoint prezentációk egészítik ki, amelyek tartalmazzák a tananyag kulcsfogalmait.

A kurzus követelményei:

A kurzus évközi jeggyel zárul. Az évközi jegy a félév végén megírt záró teszt érdemjegyének és a félév során beadott feladatok eredményei alapján kialakított érdemjegy átlaga. Mindkét részjegynek elégtelentől különbözőnek kell lennie.

Minden lecke végén találhatók ellenőrző feladatok, melyek segítséget nyújtanak a félév végi teszt megírásához. Minden ellenőrző feladatsornál legalább 60%-os eredményt kell elérniük a hallgatóknak a következő lecke elkezdéséhez és a záró tesztet csak a 14 önellenőrző feladatsor sikeres megoldása után lehet elkezdeni.

A beadandó feladatokat a félév során folyamatosan kell elküldeniük a hallgatóknak, melyeket egyenként legalább elégséges szinten kell elkészíteniük.
Valamennyi feladatot legkésőbb a szorgalmi időszak utolsó hetének hétfőjéig kell teljesíteniük a hallgatóknak.

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: