Mobil programozás

Oktató:

Dr. Király Roland

Eszterházy Károly Egyetem

A tantárgy rövid leírása, elhelyezkedése a tantervben (kötelező/választható, tematikája, milyen a számonkérés, kredit értéke)

  • A tantárgy a kötelezően választható egységben van.
  • Kredit értéke 3
  • Számonkérés: 2 beadandó feladat és egy projekt munka
  • A tantárgy tantervi helye (hányadik félév): 3
  • Előtanulmányi feltételek: Magasszintű programozási nyelvek

A tananyag rövid ismertetése:

Az okostelefonok és táblagépek piacán az Apple vezető szerepet tölt be, egyre többen használják az iPhone és iPad készülékeket. A kurzus elsajátítása során a hallgatók az Apple iPhone OS felépítésével, az iPhone SDK-val, az XCode fejlesztői környezettel és az Objective-C programozási nyelvvel ismerkednek meg. Az ismereteket folyamatosan gyakorlati példákon keresztül sajátítják el, így a programozás alapjaitól indulva fokozatosan, lépésről-lépésre tanulják meg a mobil programozás technológiáját.

Kialakítandó / fejlesztendő kompetenciák

A hallgató képes lesz alkalmazni és használni a mobileszközök különleges funkcióit, valamint, képes lesz azok programozására. Megismeri a felhasználói felületek esztétikus kialakításának módszereit. Elsajátítja a kliens-szerver modell alkalmazásának lehetőségeit a mobil eszközökön.

Az oktatás tartalma és tervezett ütemezése:

Az alábbi felsorolás tartalmazza a tananyag tematikáját. Az elektronikus tananyag is azonos számú fejezetre tagolódik. Minden fejezet tartalmaz szöveges bevezetőt, képeket, videó felvételeket, megoldásra váró programozási feladatokat és azok megoldásait. Minden fejezethez tartoznak önellenőrző kérdések.

A fejezetek:

1.       Mobil platformok összehasonlítá (Android, WP, iOS, Ubuntu). Az iPhone SDK részei, az iPhone OS felépítése, az iPhone és iPad jellemzői és az Objective-C nyelv (változók, adattípusok, függvények, direktívák, osztályok, memóriakezelés, protokollok, szelektorok, kategóriák)

2.       Az Xcode fejlesztői környezet és az Interface Builder használata (UILabel, UIButton, stb.)

3.       Események kezelése, érintésérzékelés, adatbevitel billentyűzetről, képernyő forgatása

4.       Alap nézetek használata I. (UIView, UITableView, UIWebView, UIScrollView, UITabBar, UIDatePicker, UIImageView)

5.       Nézetvezérlők használata (UIViewController, UITableViewController, UITabBarController, UINavigationController, SplitViewController, UIPopoverController)

6.       View és Layer Animációk

7.       Fájlkezelés (alkalmazásmappák megismerése, fájlok tárolása, könyvtárkezelés), tömörítés

8.       Adatbázis-tárolás SQLite használatával

9.       Hálózati kapcsolatok kezelése (hálózati kapcsolat ellenőrzése, URL-ek elérése, adatküldés POST metódussal)

10.  XML dokumentumok feldolgozása

11.  Beépített alkalmazások használata (Phone, SMS, Camera, Address Book elérése)

12.  Gyorsulásmérő, helymeghatározás, térkép megjelenítése (Map Kit)

Oktatásszervezés:

Olyan OS X alapú fejlesztői eszköz ami képes futtatni a legújabb Xcode integrált fejlesztői környezetet (Mac, iMac, MacBook, MacMini).

Mivel a fejlesztői eszköz szimulátorban futtathatók az alkalmazások, így kimeneti eszköz mint pl. iPhone vagy iPad nem feltétlenül szükséges de előnyös a munkavégzéshez.

Oktató videók és prezentációs anyagok az oktatói munka kiegészítésére (a kifejlesztendő tananyag ezeket tartalmazza).

A kurzus felvételét követő „interaktív” szakaszban a hallgatónak lehetősége van a kurzus vezetőjétől emailben vagy közösségi médián keresztül kérdezni. Mindezek mellett bekapcsolódhat az aktuális kurzushoz csatolt közösségi oldalon folytatott beszélgetésbe, ahol lehetősége van kérdezni a többi hallgatótól.

Ajánlott irodalom:

Wei-Meng Lee: Az iPhone SDK programozása Objective-C nyelven, Szak Kiadó, 2011.

Mark Lassoff: iOS Development for Beginners

Jesse Feiler : Learning Objective-C Programming

A kurzus teljesítésének a feltételei:

Amennyiben a kurzus frontális, gyakorlati órák keretében kerül oktatásra, akkor a gyakorlati jegy megszerzésének feltétele legalább 2 zárhelyi dolgozat sikeres teljesítése, valamint egy beadandó feladat elkészítése.

Online kurzus keretében, a teljesítés feltétele a kurzusban elhelyezett feladat lapok kitöltése és a kurzus vezetői által ellenőrzött két beadandó feladat (iOS alkalmazás) sikeres teljesítése. A programírásnál lehetséges a csoportmunka, de ezt a kurzus vezetője dönti el.

A megszerzett ismeretek értékelési módja:

Szintaktikailag helyes, futás kész programokat kell beadni. A program szemantikai struktúrája és szerkezeti felépítése kövesse a jelenleg használatos és a iOS programoknál alkalmazott tervezési mintákat. A külső megjelenése legyen esztétikus, felhasználó barát és reszponzív. A kurzus során elsajátított ismereteket a kurzus vezetője a fenti szempontok alapján értékeli. Az értékelésbe bevonja a programot készítő hallgatókat.

A beadandó programok az első ellenőrzést követően javíthatóak, a kurzus vezetője a javítást követően értékeli a programot.

A beadandó feladatok elkészítésének határideje a kurzus zárása előtt, hogy legyen idő a javításra és az ellenőrzésre.

A beadandó feladatokat a hallgató feltölteni egy online tárhelyre, az ellenőrzés az oktató vezetésével közösségi médián keresztül történik (Facebook, Skype, FaceTime, stb..)

 

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: