Munkavédelmi alapismeretek

 

Oktatók: Kapás Zsolt, Dr.Szabó Gyula
  
Kreditérték: 2

A kurzus felépítése

Ez a kurzus 13 leckéből áll. A lecke egy összefüggően elolvasható tananyagot és elvégezhető feladatokat foglal magában. A leckéket leckezáró tesztek zárják.

Minden lecke tartalmazza a tananyag írott részét, az elvégzendő feladatokra (tesztek, leadandó feladatok). Ennél a kurzusnál a leckék olvasására és a feladatok megoldására a kedvenc böngészőjét használhatja.

A kurzus teljesítéséhez az Ön számítógépe le tud játszani videókat a YouTube-ról, valamint Ön fényképeket tud készíteni és feltölteni a MOODLE keretrendszerbe.

A munkát fórumok segítik, melyen egymással és az oktatókkal tarthatnak kapcsolatot.

A tananyag feldolgozása

A tananyag feldolgozása során fontos, hogy figyeljenek arra, hogy minden lecke feldolgozásához határidő tartozik. A leckéket adott sorrend szerint érdemes feldolgozni, mert azok gyakran egymásra épülnek. Ebben a kurzusban egy lecke 45 vagy 90 perc időráfordítást igényel. A munka tervezésénél vegye figyelembe azt is, hogy az ellenőrző tesztek előtti ismétlésre, és a beadandó feladatokra is időt kell szánni.

A tárgy célja

A tárgy célja a felsőfokú oktatási intézményben tanulmányokat folytató hallgatók egészség- és biztonságkultúrájának fejlesztése annak érdekében, hogy a munkavilágában akár vezetőként, akár beosztott munkavállalóként legyenek felkészültek a munkavédelem tartalmát, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit illetően, és ismerjék meg a munkavédelem folyamatos fejlesztésének lehetőségeit.

A tárgy teljesítésének feltételei

  • A „KURZUSZÁRÓ TESZT” teljesítése az utolsó előtti héten. Pótlási lehetőség az utolsó héten. (max 100 pont)
  • A leckéknél található feladatok megoldása az ott meghatározott határidőkig és pontozási feltételekkel.
  • Legalább kétheti gyakorisággal a Moodle rendszerben a tárgyhoz be kell lépni.  

Értékelés:

§ Bányászat: létező megoldások keresése az interneten, hivatkozás beküldése magyarázattal, megoldási ideje kb 15 perc, 0-3 pont. Egyszer adható be.

§ Kisfeladat: egyszerű feladat megoldása és feltöltése példa alapján, megoldási ideje kb 30 perc, 3-5 pont. Egyszer adható be.

§ Nagyfeladat: komplex, többlépéses feladat megoldása és feltöltése, megoldási ideje kb 90 perc, 8-12 pont. Ismételten beadható.

§ Teszt: egyszerű választásos vagy párosító feladatból álló tesztsor, megoldási időkorláttal, 3-20 pont. Ismételten megoldható. A leckevégi teszt 5 kérdést, a kurzuszáró teszt 20 kérdést tartalmaz.

Értékelés:

A kurzus során 160 pont szerezhető. A félévközi jegyet a fenti feladatokra kapott pontszámok összege határozza meg:

§ 0-70 pont - elégtelen

§ 71-90 pont elégséges

§ 91-110 pont közepes

§ 111-130 pont jó

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: