Nemzetközi menedzsment

Oktató: Kóródi László – Parciumi Keresztény Egyetem

Kreditérték : 4

Tárgy célja

A nemzetközi menedzsment tárgy keretén belül a hallgatók olyan ismeretekre tehetnek szert, amelyek segítik őket, hogy jobban eligazodjanak a határokon átívelő üzleti élet lebonyolításában. A vállalatok nemzetközi színtérre való lépés következtében olyan kihívásokkal találhatják szembe magukat, amelyek a hazai környezetre nem jellemzőek. Sok esetben egy újabb dimenzióval bővül a vállalatot meghatározó tényezők sora, amelyet ha nem ért meg és nem tud kezelni egy szervezet és vezetői, akkor nem tud megmaradni az adott környezetben. Ebben nyújt segítséget a hallgatónak ez a tárgy és hívja fel a figyelmet azokra a kihívásokra, amelyeket egy vezetőnek látnia, értenie és kezelnie kell.

A tantárgy rövid leírása

A globalizáció révén egyre több vállalat terjeszkedik és fejti ki tevékenységét az anyavállalat országhatárain túl. Ennek megfelelően az erőforrások mobilitására is egyre nagyobb szükség van illetve arra, hogy a vállalatok különböző gazdasági, kulturális háttérrel rendelkező környezetben és feltételrendszerben működjenek. Ez egy tapasztalt és saját országában sikeres cégnek első látásra egyszerűnek tűnhet, viszont a nemzetközi jellegnek köszönhetően még nehezebbé válik az üzletvitel. Ehhez fontos megérteni, hogy milyen (plusz) kihívásokkal kell megküzdeniük a vállalatoknak. Ezeket tárgyalják az előadások az eddigi tapasztalatok felhasználva. A tárgy kitér (leginkább) a menedzsment és az azt érintő több szakterületre is, amelyeket nemzetközi vonatkozásában tárgyal.

Tematika

 1. Bevezetés, a nemzetközivé válás kezdetei
 2. Globalizáció
 3.  Kultúra és hatása a nemzetközi üzleti életre
 4. Vállalati kultúra
 5. Kulturális különbségek nemzetközi viszonylatban
 6. Szervezeti felépítés és kapcsolatok
 7. Stratégiai menedzsment
 8. Termelés menedzsment nemzetközi környezetben
 9. Ipari parkok
 10. Informatikai kihívások
 11. A marketing nemzetközi dimenziója
 12.  Humán erőforrás a nemzetközi vállalatoknál

A kurzus alatt a felsorolt témákhoz tartozó anyagokat kell elolvasni, meghallgatni, megnézni. Témától függően a kurzus írott és/vagy multimédiás elemeket tartalmaz.

A fent említett témákon kívül a hallgatók, a társaik által készített dolgozatokat kell elolvassák. Minden dolgozat egy-egy választott országot mutat be az előre megadott kritériumok alapján. A dolgozat célja, hogy olyan információkat és ismereteket tartalmazzon az adott országról, amelyek segítenek a bemutatott kultúra üzleti világát jobban megismerni és abban könnyebben eligazodni.

Követelmények, értékelés:

Az értékelés egyrészt a félév közben elkészítendő dolgozatra kapott jegy illetve egy záró teszt eredményének átlaga.

Az év közben beadandó dolgozat a végső jegy 50 %-át képezi és egy ország bemutatását felételezi az előre megadott pontok alapján.

A záró teszt eredménye jelenti a másik 50%-ot a végső minősítésnél. Ebben az esetben a félév során szerzett ismeretek felmérése történik.

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: