Pénzügytan

Oktatók:

Dr. Koltai Zoltán, Dr. Zeller Gyula

Pécsi Tudományegyetem

 

A tananyag célja:

A pénzügyekben való biztonságos eligazodás napjainkra alapvető társadalomi igénnyé vált. A tantárgy keretében megismertetjük a hallgatókkal a legalapvetőbb pénzügyi fogalmakat és folyamatokat, a pénz történetét és funkciót. Bemutatásra kerülnek a pénzügyi közvetítőrendszer feladatai és szereplői, a befektetési döntések mögöttes okai, értelmezzük a pénzügyi intézmények és a központi bankok szerepét a pénzügyi rendszerben.

A kurzus elvégzését követően a hallgató nagyobb magabiztossággal lesz képes eligazodni a mindennapi pénzügyekben, körültekintőbben lesz képes pénzügyi döntések meghozatalára, legyen szó akár befektetésről, akár hitelfelvételről.

A tananyag figyelemfelkeltő rövid ismertetése:

Érdekelnek a pénzügyi befektetések? Szeretnéd tudni, hogyan működnek a bankok és a tőzsdék? Kíváncsi vagy arra, hogyan lehet figyelembe venni a minél magasabb hozam és biztonság egyidejű követelményét? Vannak, akik mindig megtakarítanak, míg mások korlátlanul felhasználhatják ezeket a feleslegessé váló pénzeket? Milyen értékpapírokba fektethetjük a megtakarításainkat? Egyáltalán védi valami a befektetőket? Mi van akkor, ha szükségünk van hitelre? Kihez forduljunk ilyen esetben? Mire szolgál a kötvény, a váltó, a részvény? Valóban előre lehet jelezni a tőzsdék jövőbeni működését? Mi mindennel foglalkozik egy bank és honnan van ehhez pénze? Tényleg a minél nagyobb nyereség határozza meg a bankok működését? Mi a feladata egy központi bankoknak, így a Magyar Nemzeti Banknak a pénzpiacon? Gond az, ha egy ország pénzügyi egyenlege negatív? Egyáltalán működhet egy ország akár pénz nélkül is? Ezekre a kérdésekre is választ keresünk a kurzus keretében.

Tematika:

 • A pénz fogalmi meghatározása. A pénz kialakulása, az árupénz korszaka. Reciprocitás, barter kereskedelem, általános egyenértékes, a pénz funkciói.
 • A pénzhelyettesek korszaka. Kereskedelmi váltó, csekk.
 • A hitelpénz, modern pénz korszaka. Bankjegy, papírpénz, elektronikus pénz.
 • A pénzügyi közvetítőrendszer. Szufficit, deficit. Közvetlen és közvetítő tőkepiac.
 • Befektetés. A befektetési döntések jelentősége és folyamata. Befektető-védelem.
 • A hozam mérésének alapvető kérdései. A hozamok formái.
 • A befektetési kockázatok típusai. A kockázat mérése. Portfólió-menedzsment.
 • Az értékpapírok fogalma és csoportosítása.
 • Értékpapírok néhány típusa. Kötvény, részvény, állampapír, jelzáloglevél, befektetési jegy. A részvényárfolyamok lehetséges magyarázatai.
 • Pénzügyi piacok. Az értékpapírok piacai és piacra kerülése.
 • Tőzsdei tevékenység, tőzsdei ügyletek. Az értéktőzsde.
 • Pénzügyi intézmények működése. Pénzügyi szolgáltatások.
 • Aktív és passzív bankügyletek.
 • A központi bankok feladatai. A Magyar Nemzeti Bank szerepe a pénzügyi rendszerben.

Kurzus követelmények, a félévzárás, az értékelés módja:

A félévi jegy megszerzése két részből áll, egy évközi írásbeli vizsgából és egy év végi írásbeli vizsgából, melyek tesztjellegű (igaz-hamis, feleletválasztós), rövid kifejtős és számolási kérdéseket tartalmaznak.

Mindkét rész azonos súllyal, 50-50%-ban határozza meg a félévi osztályzatot. Amennyiben a hallgató nem teljesíti az évközi írásbeli vizsgát, a teljes tananyagból vizsgát tehet az év végi írásbeli számonkérés alkalmával.

A kurzus sikeres teljesítése három vizsgapróbálkozás alapján történhet mind évközben, mind évvégén. Az évközi vizsga a szemeszter egy teljes hetében teljesíthető, az év végi vizsgázásra két külön héten keresztül nyílik lehetőség a vizsgaidőszakban. A mindkét vizsga egy-egy órányi időtartamot vesz igénybe.

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: