Programozási alapok

Oktató: Kaczur Sándor 

Gábor Dénes Főiskola

6 kredit értékű a GDF-en.

A tantárgy rövid leírása:

A mérnök-informatikus tanterv első félévében kötelező, alapozó programozási tantárgy, az első programozási nyelv, valamint az ehhez tartozó nyelvfüggetlen és nyelvfüggő alapfogalmak megismertetésével kialakít egy közös szókincset. Erre építve a strukturált programozás elemeivel kezdve fokozatosan halad az objektumorientált programozás világa felé. Többféle adattípust és adatszerkezetet is tárgyal. A tantárgyhoz tartozik – ciklikusan visszatérve, különböző fogalmi szintekhez tartozóan – a programozási tételek megismerése is. Bevezeti az UML jelölésrendszerét, mint a specifikáció dokumentálásának módját. A Programozási alapok tantárgyra közvetlenül épül a Programozási technológia tantárgy. A tantárgy tananyaga szakmai törzsanyag, több záróvizsga tétel is ezt kéri számon.

A tantárgy célja:

Megismertesse a programozás alapfogalmait; · megismertesse az alapvető strukturált és objektumorientált programozási technikákat; · megismertesse egy programozási nyelv (Java) és osztálykönyvtár filozófiáját; · stabil eligazodást nyújtson különböző feladattípusok, sémák, módszerek, paradigmák és programozási tételek között; · tervezési és programozási stílust alakítson ki.  A hallgató legyen képes · egyszerűbb programokat strukturált és objektumorientált módszerrel megtervezni és megvalósítani konzolos környezetben; · egyszerű objektumorientált programok szerkezetének és funkcióinak, illetve a megoldás kivitelezési lépéseit megtervezni; · a feladat és a megoldási elképzeléseket dokumentálni, szabványosan leírni; · alapalgoritmusokat, programozási tételeket használni; · biztonsággal használni egy integrált fejlesztői környezet (NetBeans) alapelemeit.

A tantárgy tematikája:

 • Bevezetés a programozásba
 • Integrált fejlesztői környezet
 • Alapfogalmak
 • Kifejezések, értékadás
 • Szelekciók
 • Iterációk
 • Programozási tételek 1. rész
 • Metódusok írása
 • Tömbök
 • Programozási tételek 2. rész
 • Objektumorientált paradigma
 • Java osztályok használata
 • Rendezés, keresés, karbantartás
 • Programozási tételek 3. rész

Értékelés:

Gyakorlati jegyet kell szerezni a szorgalmi időszakban. · 4 db előre bejelentett számonkérés van, ebből  2 db elméleti teszt, amely 20-20%-ot jelent;  2 db kódolási feladat, amely 30-30%-ot jelent. A tesztkérdések publikus tesztkérdés-gyűjteményből (200-nál több kérdésből) kerülnek témakörönként véletlenszerűen kiválogatva. A elméleti részek előtt korlátlan számú anomin gyakorlási lehetőség adott és a számonkérő alkalmak során egy alkalommal időkorlátosan elérhető a teszt.

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: