Robotirányítás

A tantárgy rövid leírása:

A robotika és a robotok irányítása témakörök alapvető fontosságúak a modern mérnökök számára, sőt, hamarosan a mindennapi életünk részévé is válnak. A robotok és folyamatok szabályozása egy komplex, gyakran előforduló mérnöki probléma.  Ehhez nyújt fontos háttérismeretet és alapvető eszköztárat a kurzus, miközben videókkal, robot demonstrációkkal és egy, a tárgy keretében szervezett versennyel teszi színesebbé az online oktatást. A tananyag elsajátítása után a hallgatók képesek lesznek önálló szabályozótervezésre alapvető robotikai folyamatok esetében, továbbá átfogó ismereteket szereznek a kapcsolódó interdiszciplináris tudományokból is, mint például a mechatronika és elektromechanika. A hallgatók elsajátítják azt is, hogyan lehet a valós robotikai folyamatokat absztrakt matematikai problémákként kezelni, majd a megoldás menete után az eredményeket értelmezni és értékelni, azokat a tényleges fizikai szabályozó-berendezésekbe implementálni.

Oktatók:

Dr. habil. Kovács Levente és Dr. Haidegger Tamás

Kreditszám:

A kurzus követelményei, félévzárás és értékelés:

-          A félévi jegy 4 db írásbeli házi feladatból és 2 db tesztből tevődik össze.

-          A házi feladatok egyenként 10, a tesztek egyenként 30 pontot érnek.

-          A házi feladatok eredményeit 5 alkalommal ellenőrizhetik a hallgatók az on-line felületen keresztül, a tesztek megoldására két próbálkozási lehetőség áll rendelkezésre.

-          A házi feladatok beadási határideje a feladatok kiadását követő 3. hét, a tesztek időkorlátja 60 perc.

-          A teszteket ki lehet váltani a robotversenyen való indulással, ahol a 7. héten kiadott egyszerű feladatokat kell implementálniuk a résztvevőknek, majd az utolsó alkalommal valódi roboton kipróbálhatók (tele-operációval) az eredmények.

-          A házi feladatok egyenként 10, a tesztek egyenként 30 pontot érnek.

-          A házi feladatok eredményeit 5 alkalommal ellenőrizhetik a hallgatók az on-line felületen keresztül, a tesztek megoldására két próbálkozási lehetőség áll rendelkezésre.

-          A házi feladatok beadási határideje a feladatok kiadását követő 3. hét, a tesztek időkorlátja 60 perc.

-          A teszteket ki lehet váltani a robotversenyen való indulással, ahol a 7. Héten kiadott egyszerű feladatokat kell implementálniuk a résztvevőknek, majd az utolsó alkalommal valódi roboton kipróbálhatók (tele-operációval) az eredmények.

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: