Szervezeti magatartás

Oktató: Dr. Lazányi Kornélia

Kreditérték: 3

 

A tantárgy célja a szervezetek működésének az egyén és a csoport szempontjából történő megismerése. A hallgatók az előadások során megismerkednek a szervezeti magatartás témaköreivel, és kiselőadásokon keresztül bizonyítják elméleti jártasságukat az általuk választott témában. A gyakorlatok célja az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazása szimulációs játékok, csoportfeladatok és esettanulmányok segítségével.

Tematika

1.      Személyiség, észlelés, világkép

2.      Tanulás

3.      Egyéni motiváció

4.      Szervezeti elkötelezettség

5.      Ideális csoport

6.      Szervezeti kultúra

7.      I. negyedéves vizsga

8.      Klasszikos leadership megközelítések

9.      Kontingencialista leadership elméletek

10.  Konfliktusok kezelése

11.  Tárgyalás

12.  Változás a szervezetben

 

A félévzárás módja: Évközi jegy 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: