Tárgyalástechnika

Oktató: Ferenczi Éva

Kreditérték: 2

A kurzus leírása, követelményei

A kurzus célja, hogy az üzleti tárgyalások világában még nem járatos, vagy kevés tárgyalási tapasztalattal rendelkező érdeklődőket hozzásegítse a sikeres tárgyalásokhoz.

A kurzus felépítése

A tárgyalástechnikai tananyag hét önálló elméleti fejezetből, egy fogalomtárból és két gyakorlatorientált részből áll.

A tananyag feldolgozása

I.                    A tárgyalás. A tárgyalás menete

II.                  Az emberi kommunikációról általában

III.                Tárgyalás és kommunikáció

IV.                A tárgyaló személye

V.                  Tárgyalási stílusok

VI.                Tárgyalási stratégiák és taktikák

VII.              Kultúraközi kommunikáció

VIII.            Fogalomtár. (A fejezetekben a kék színnel írt fogalmak magyarázatát tartalmazza)

IX.                Szimulációs gyakorlat.

X.                Szimulációs gyakorlat.

Tanári intelmek:

  • Valódi sikerre csak akkor számíthat, ha megtanulja az elméleti anyag tényszerű ismereteit, megérti összefüggésrendszerét.

  • Kellő mélységben memorizálja a leírtakat, hogy az adott szituációban felidézve és alkalmazva azokat a kívánt eredményt érje el. Fontos, hogy képes legyen a változó valósághoz (szereplőkhöz, körülményekhez, tétekhez) igazítva alkalmazni a tanultakat, valamint saját tapasztalatai alapján módosítani, csiszolni azokat, míg az egyedi, a sikerhez hozzásegítő egyéni stílusát ki nem alakítja.

  • Lényeges, hogy kezdő tárgyalóként, ne csak a tárgyalásra készüljön fel alaposan, hanem a tárgyalás után elemezze, és értékelje az adott tárgyalást, önmaga és partnere viselkedését is.

A kurzus követelményei

Témáról témára kell haladni.

Minden téma a tanulást segítő ellenőrző (gyakorló) tesztel zárul. A kitöltéshez 15 perc áll rendelkezésére, kétszer próbálkozhat.

Minden ellenőrző tesztnél legalább 70%-os eredményt kell elérni. A teszt kitöltése után kezdheti a következő témát. A teszteket folyamatosan kérem kitölteni és elküldeni, de az összes tesztnek, valamint a szimulációs gyakorlatokhoz tartozó kitöltött feladatlapoknak a szorgalmi időszak utolsó hetének hétfőjére meg kell érkeznie.

A kurzus évközi jeggyel zárul. Az évközi jegy a félév végén megírt záró teszt érdemjegye.

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: