Csatlakozott intézmények

 

 

K-MOOC-hoz csatlakozó magyarországi és határon túli magyar tannyelvű felsőokt.intézmények:

határon túli INTÉZMÉNYEK:

 

Sapienta Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Románia

VEZETŐ: Dávid László rektor

ELÉRHETŐSÉG: ldavid@ms.sapienta.ro

Újvidéki Egyetem, Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar, Szabadka, Szerbia

VEZETŐ: Lepes Josip dékán

ELÉRHETŐSÉG:  office@magister.uns.ac.rs

Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár, Románia

VEZETŐ: Soós Anna rektorhelyettes     

KAPCSOLATTARTÓ: Batiz Enikő

ELÉRHETŐSÉG: eniko.batiz@ubbcluj.ro

Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem, Románia             

VEZETŐ: Balasi András rektorhelyette                 

ELÉRHETŐSÉG: balasi@clicknet.ro

Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, Közép-Európai Tanulmányok Kara, Szlovákia   

VEZETŐ: Komzsik Attila dékán  

KAPCSOLATTARTÓ: Bárczi Zsófia             

ELÉRHETŐSÉG: zbarcziova@ukf.sk

Comenius Tudományegyetem, magyar tanszék, Pozsony, Szlovákia    

VEZETŐ: Misád Katalin tanszékvezető                 

ELÉRHETŐSÉG: misadova@fphil.uniba.sk

Selye János Egyetem, Komárom, Szlovákia       

VEZETŐ: Tóth János rektor                        

ELÉRHETŐSÉG: tothj@selyeuni.sk

Szabadkai Műszaki Főiskola, Szerbia    

VEZETŐ: Pataki Éva rektor                         

ELÉRHETŐSÉG: peva@vts.su.ac.rs

Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Szerbia          

VEZETŐ: Szalma József elnök                   

ELÉRHETŐSÉG: szalmajt@eunet.rs

Strossmayer Egyetem, Eszék, Horvátország             

VEZETŐ: Medve Zoltán tanszékvezető                

ELÉRHETŐSÉG: zmedve@knjiga.ffos.hr

Danubius Univerzity, Szlovákia              

VEZETŐ: Kertész-Bakos Ferenc igazgató                             

ELÉRHETŐSÉG: danubiusintezet@jovoegyetem.hu

MÜTF Oktatási Központ, Székelyudvarhely, Románia 

VEZETŐ: Geréb László igazgató                

ELÉRHETŐSÉG: gereb.laszlo@mutf.ro

II. Rákóczi F.Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, Ukrajna 

VEZETŐ: Fodor Gyula rektorhelyettes                 

ELÉRHETŐSÉG: foiskola@kmf.uz.ua

—Partiumi Keresztény Egyetem, Románia

 

magyarországi INTÉZMÉNYEK:                               

Kecskeméti Főiskola    

VEZETŐ: Ailer Piroska rektor                     

ELÉRHETŐSÉG: ailer.piroska@gamf.kefo.hu

Gábor Dénes Főiskola

VEZETŐ: Dr.Zárda Sarolta rektor             

KAPCSOLATTARTÓ: Lozsádi Csilla            

ELÉRHETŐSÉG: lozsadi@gdf.hu

Szolnoki Főiskola           

VEZETŐ: Dr.Túróczi Imre rektor               

KAPCSOLATTARTÓ: Kincses Julianna     

ELÉRHETŐSÉG: kincses@szolf.hu

Bhaktivedanta Hittudományi Főiskola

VEZETŐ: Banyár Magdolna rektor                          

ELÉRHETŐSÉG: maharani@gmail.com

Miskolci Egyetem          

VEZETŐ: Prof.Dr.Toma András rektor   

KAPCSOLATTARTÓ: Dr.Horváth Zita rek.helyettes          

ELÉRHETŐSÉG: rekaltrh@uni-miskolc.hu

Budapesti Műszaki Egyetem - megfigyelői státusz                       

KAPCSOLATTARTÓ: Benedek András professzor            

ELÉRHETŐSÉG: benedek.a@eik.bme.hu

Budapesti Corvinus Egyetem   

VEZETŐ: Dr.Rostoványi Zsolt rektor       

KAPCSOLATTARTÓ: Dr. Csillik Olga         

ELÉRHETŐSÉG: olga.csillig@uni-corvinus.hu

Szegedi Tudományegyetem     

VEZETŐ: Prof.Dr.Szabó Gábor rektor    

KAPCSOLATTARTÓ: Dr.Karsai Krisztina r.helyettes         

ELÉRHETŐSÉG: oktrh@rekt.szte.hu

Nyíregyházi Főiskola    

VEZETŐ: Jánosi Zoltán rektor    

KAPCSOLATTARTÓ: Kovács Zoltán rektorhelyettes        

ELÉRHETŐSÉG: kovacsz@nyf.hu

Apor Vilmos Katolikus Főiskola

VEZETŐ: Fülöpné Dr. Erdő Mária             

KAPCSOLATTARTÓ: Wiedermann Katalin            

ELÉRHETŐSÉG: widi.kati@gmail.com

Szent István Egyetem  

VEZETŐ: Dr. Tőzsér János                           

Dunaújvárosi Főiskola

VEZETŐ: Dr.András István rektor            

KAPCSOLATTARTÓ: Molnár Lenke hivatalvezető            

ELÉRHETŐSÉG: rektorihivatal@mail.duf.hu

Pécsi Tudományegyetem          

VEZETŐ: Dr. BÓDIS József          

KAPCSOLATTARTÓ:

Dr. Jarjabka Ákos dék.helyett. 

ELÉRHETŐSÉG: rector@pte.hu

Sárospataki Református Teológiai Akadémia   

VEZETŐ: Dr.Füsti- Molnár Szilveszter    

KAPCSOLATTARTÓ: Bihariné Tar Zsuzsanna       

ELÉRHETŐSÉG: srta@tirek.hu

Eszterházy Károly Főiskola, Eger            

VEZETŐ: Dr. Liptai Kálmán rektor            

KAPCSOLATTARTÓ: dr.Ollé János rektorhelyettes          

ELÉRHETŐSÉG: olle.janos@ektf.hu

Kodolányi János Főiskola, Fehérvár      

VEZETŐ: Dr.Szabó Péter rektor

KAPCSOLATTARTÓ: Dr. Hoffmann Orsolya         

ELÉRHETŐSÉG: horsolya@kodolanyi.hu

Debreceni Hittudományi Egyetemet     

KAPCSOLATTARTÓ: Dr. Boda István         

ELÉRHETŐSÉG: boda.istvan@drhe.hu

Wekerle Sándor Üzleti Főiskolát    

KAPCSOLATTARTÓ: Balogh Anikó rektor helyettes        

ELÉRHETŐSÉG: balogh.aniko@wsuf.hu

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

KAPCSOLATTARTÓ: Gáspári Zoltán  

ELÉRHETŐSÉG: gaspari.zoltan@itk.ppk.hu

—Zsigmond Király Főiskola

Debreceni Egyetem

Kaposvári Egyetem

VEZETŐ: Dr. Szávai Ferenc rektor

KAPCSOLATTARTÓ: Dr. Bánkuti Gyöngyi Egyetemi docens

ELÉRHETŐSÉG: bankuti.gyongyi@ke.hu

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: