Bevezetés az ergonómiába

Oktató: Dr. Szabó Gyula
  
Kreditérték: 2

Sokak az ergonómia kifejezést az üléssel vagy a székkel azonosítják. Sokan nem tudják, mit jelent, de a szó előfordulási helyei alapján tudják, hogy valami jó dolog. És vannak, akik csak egy olyan fogásnak tekintik, amivel még drágábban lehet eladni a termékeket.

Nem az ergonómia népszerűsítő kurzusa ez, hanem azoknak a mélyebb emberi értékeknek, tudásnak és törekvésnek az átadása, amelyeket az emberiség története során számtalanszor feltaláltunk már, és alkalmanként napjainkban is újra felismerünk az újonnan fellendülő műszaki alkalmazási területeken.

Nagyon gyors műszaki fejlődést élünk át, melynek része a termékek gyors piacra vitele. Megfigyelhetjük a használhatatlan dolgok bukását és a jól eltalált gyártórendszerek, termékek, szolgáltatások sikerét. Egy adott célra rossz megoldás sok születik, igazán jó, letisztult változat kevés jön létre, melyet utána sok változat követhet. A jó változatokban napról-napra felfedezhetjük azokat az emberi tulajdonságok ismeretén alapuló megoldásokat, melyek a sikertelen megoldásokból hiányoztak.

Azért fontos az ergonómiai szemlélet, és az alapvető ismeretek megszerzése, mert ez előnyt jelent a tervezés, kivitelezés, üzemeltetés során. Hosszútávon a találmányok a letisztult, jól használható formában maradnak fenn, és lesznek sikeresek, azaz akkor, hogyha jól használhatóak, vagyis megfelelnek az emberi jellemzőknek.

Az ergonómia kurzusban megismerjük, hogyan él együtt, hogyan hat egymásra az ember és a tárgyi környezet, azaz hogyan érvényesülnek és alkalmazhatók az ergonómiai ismeretek.

 

A kurzus felépítése

Egy kurzus általában modulokból áll, amelyek pedig leckékből. A lecke egy összefüggően elolvasható tananyagot és elvégezhető feladatokat foglal magában.

A szorosabban összefüggő leckék egy modult alkotnak. Az egyes modulokat modulzáró tesztek és / vagy más feladatok zárják.

Minden lecke tartalmazza a tananyag írott részét, az elvégzendő feladatokra (tesztek, leadandó feladatok). Ennél a kurzusnál a leckék olvasására és a feladatok megoldására a kedvenc böngészőjét használhatja.

A kurzus teljesítéséhez az Ön számítógépe le tud játszani videókat a YouTube-ról, valamint Ön fényképeket tud készíteni és feltölteni a MOODLE keretrendszerbe.

Az egyes leckékhez gyakorló tesztek tartozhatnak. Ezeket többször meg lehet oldani, az eredményük nem számít be a végeredménybe, de gyakran az ellenőrző tesztekhez hasonlóakat tartalmaznak, és gyakorolni lehet az elvárt munkasebességet, mivel általában időkorlátosak.

Gyakran előfordulnak olyan feladatok, amelyeket fórum segítségével kell megoldani. Ilyenkor általában elemzést, véleményt, vagy interneten felkutatott információk megosztását kérjük Önöktől.

 

A tananyag feldolgozása

A tananyag feldolgozása során fontos, hogy figyeljenek arra, hogy minden modul feldolgozásához határidő tartozik. A leckéket adott sorrend szerint érdemes feldolgozni, mert azok gyakran egymásra épülnek. Ebben a kurzusban egy lecke 45 vagy 90 perc időráfordítást igényel. A munka tervezésénél vegye figyelembe azt is, hogy az ellenőrző tesztek előtti ismétlésre, és a beadandó feladatokra is időt kell szánni.

 

A tárgy célja

Megismertetni a hallgatókkal a hatékony, kényelmes, biztonságos kialakítás feltételeit, a felhasználó-központú tervezés elveit és módszereit, képessé tenni a résztvevőket az ergonómiai problémák felismerésére, egyszerű feladatok megoldására és a megfelelő intézkedések kiválasztására.

 

Tematika

Fogalmak és bevezető

1.     Az ergonómia tárgya, területei

Rendszer

2.     A rendszer. Munkarendszer, felhasználói interakció, az emberi információfeldolgozás modellje.

Tevékenységelemzés

3.     A tevékenység és munkaelemzés alapjai.

Felhasználói kör meghatározása

4.     A felhasználói kör jellemzése és a tervezői megközelítések.

Eszközök antropometriai tervezése

5.     Testméretek és erőkifejtés

Felület

6.     A vezérlési és a kezelői felület tervezése

Használhatóság

7.     Az ergonómiai minőség és a használhatóság

Hibázás

8.     Az emberi hibázás, megbízhatóság.

Terhelés - igénybevétel

9.     Terhelés, igénybevétel, fáradtság

Környezeti tényezők

10.   Környezeti tényezők

Kockázatcsökkentés

11.   Kockázatalapú munkahelyi biztonság és egészségmegőrzés

Munkahelyek kialakítása

12.   Ergonómiai kockázatok csökkentése a munkahelyen

Testhelyzetek és a kényelmes ülés

13.   Munka közbeni testhelyzetek és a kényelmes ülés

ErgoPontok

14.   Bevonáson alapuló fejlesztési folyamat

A tárgy teljesítésének feltételei

·         A „KURZUSZÁRÓ TESZT” teljesítése május 7-én 16-23 óra közt. Pótlási lehetőség május 14-én 16-23 közt. (max 20 pont)

·         A leckéknél található feladatok megoldása az ott meghatározott határidőkig és pontozási feltételekkel.

·         Legalább kétheti gyakorisággal a Moodle rendszerben a tárgyhoz be kell lépni. 

Értékelés:

A félévközi jegyet a fenti feladatokra kapott pontszámok összege határozza meg:

·         0-20 pont - elégtelen

·         21-40 pont elégséges

·         41-60 pont közepes

·         61-80 pont jó

·         81 pont - jeles

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: