Gépek CE jelölése, műszaki-jogi megfelelősége

Oktató: Süli Dávid

Kreditérték: 3

Tantárgy rövid leírása:

Az Európai Unión belül a termékek szabad áramlása érdekében, és a gépek okozta nagyszámú baleset miatt, a gépekre vonatkozó műszaki-, biztonsági követelmények egységesítésre kerültek. A CE jelölés azt szimbolizálja, hogy a gép megfelel az alapvető egészségvédelmi és biztonsági követelményeknek, azaz a gép az elvárt biztonsági szintet nyújtja.

A tantárgy a gépekre vonatkozó 2006/42/EK direktíva és egyéb kapcsolódó EU-s és hazai jogszabályok alapján kötelező megfelelőségértékelési eljárás, vagy röviden a CE jelölés alapvető követelményeit, folyamatát, főbb műszaki előírásait mutatja be és helyezi el az EU műszaki-szabályozási rendszerében.

A tananyag rövid ismertetése:

A tárgy betekintést ad a gépek „megfelelőségének”, biztonságának világába, megismerteti a hallgatót azokkal a műszaki-jogi követelményekkel, alapvető szabványokkal amelyek az elvárt biztonsági szintet megvalósító gépek tervezéshez, megvalósításához vezetnek.

A tárgy választ ad arra, hogy milyen jogi követelmények vonatkoznak a gyártóra, az importőrre, az üzemeltetőre, a beszállítókra, ki a gyártó, mikortól számítjuk egy termék (gép) forgalomba hozatalát, mikor kell elhelyeznünk a CE jelölést és mikor kell megismételni a CE jelölési eljárást.

A félév során bemutatásra kerül a gépek teljes CE jelölési folyamata, amely a mai gyorsan változó, fejlődő ipari környezetben kifejezetten aktuális és fontos téma.

Az előadások gyakorlati megközelítésben mutatják be a komplett eljárást, annak műszaki és dokumentációs vonatkozásait egyaránt.

A kurzus követelményei :

Minden modul azonos súllyal szerepel, melyek végén egy teszt kérdéssorra kell sikeresen válaszolni. Fontos, hogy csak egyszer próbálhatja meg sikeresen kitölteni! Ha sikerül, akkor a tárgy végi záró kérdéssor eredményébe beleszámít az így szerzett egy pont. Ha esetleg nem sikerül, akkor is van mód a további modulok kitöltésére, ám így nem szerzett pontot. Kiemelten fontos, hogy a modulok végén feltett kérdéssorok 50%-ára helyesen kell válaszolnia a tantárgy teljesítéséhez.

Néhány kurzus végén ellenőrző feladatokat kapnak, melyeknél végtelen számú próbálkozással ellenőrizhetik tudásukat. Ezek segítenek a tudás elsajátításában, rögzítésében.

A tárgyat egy a teljes tananyagot átfogó kérdéssor zár, melyben kifejtendő kérdések és tesztek lesznek megtalálhatók. Az érdemjegy pontszámába a modulok előtti tesztek alatt összegyűjtött pontszámok beleszámítanak az alábbi mértékben és módon.

Teljes tananyagot átfogó kérdéssor (87%), egy alkalommal

A félév során 13 ”kis kérdéssor” (13%), modulonként egy-egy alkalommal

Az értékelés alapja:

0-49% elégtelen (1)

50-59% elégséges (2)

60-69% közepes (3)

70-85% jó (4)

85-100% jeles (5)

Ha a ”kis kérdéssorok” (modulok végén szerepel) 13 db-ból nem sikerült teljesíteni legalább 7 db-ot, a kurzus nem teljesíthető az adott félévben!

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: