Irányítástechnikai rendszerek

Oktató: Dr. Semperger Sándor

ÓE, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar

Kreditérték: 4

 

Kurzus ismertetése:

Az egyre fejlődő technika lehetővé teszi, hogy az automatika egyre jobban átvegye az emberek szerepét lecsökkentve a hibák lehetőségét. Az irányítástechnika nagy előnye nemcsak a munkaerő takarékossága, hanem az, hogy a minőség, a pontosság és precizitás javítása mellett az erőforrások optimális kihasználását is segíti. Az irányítástechnika (automatika) – mint műszaki tudományág – az önműködő irányítás törvényszerűségeivel, az irányítástechnikai rendszerek vizsgálati módszereivel illetve azok gyakorlati megvalósításával foglalkozik. A kurzus során a hallgatók megismerkednek az irányítástechnikai rendszer alapjaival, felépítésével és elemeivel. Elsajátítják az irányítástechnika alapvető matematikai módszereit, megismerkednek a különböző szabályozási architektúrákkal, azok követelményeivel, megvalósításával. A szabályozásuk analízisével, a tervezés megoldásaival és a megoldásuk előnyeivel, hátrányaival.

 

Tematika:

-          Az irányítástechnikai rendszerek és rendszertechnikai alapfogalmak, valamint az irányítástechnikai rendszerek osztályozásának átismétlése,

-          Az irányítástechnikai rendszerek elemeinek matematikai leírása,

-          A rendszerek állapotteres leírása, az állapotegyenletek bemutatása. Mátrixfüggvények és állapotteres transzformációk.

-          Folytonos és mintavételes rendszerek leírása állapottérben.

-          Irányítás nyitott és zárt körökben. Rendszerek minőségi követelményei: megfigyelhetőség, szabályozhatóság, érzékenység, tűrőképesség.

-          Stabilitásvizsgálat,, stabilitásdefiníciók.

-          Folytonos idejű és mintavételes szabályozások tervezése.

-          A szabályozások stabilitása. Kompenzáló tagok hangolása.

-          Összetett szabályozások.

Követelmények:

A kurzus elektronikus úton, önálló tanulással, de ellenőrzött körülmények között számonkéréssel teljesíthető. A témakörök elsajátításának ütemezését a saját igényeihez igazíthatja, nincs időlimit, csak sorrendiség. A témakörökhöz gyakorló feladatok, teszt kérdések tartoznak. A félév záró teszttel ér véget.

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: