Különleges energiaforrások

Oktató: Kádár Péter

Alternatív Energiaforrások Tudásközpont (AET)

Kreditérték: 3

Rövid ismertető:

A majd egy évtizedes, nagysikerű Különleges energiaforrások c. kurzus ezúttal a K-MOOC-on is elvégezhető. Az alapvető energetikai jellemzők és a világ energetikai helyzetének bemutatása után sorra vesszük, értékeljük a megújuló és nem hagyományos energiaforrások felhasználási módjait, a műszaki megoldásokat. Foglalkozunk a biomassza felhasználással, geotermikus energiával, hőszivattyúkkal, naperőművekkel, napkollektorokkal, napelemekkel, tüzelőanyag cellákkal. Megismerjük a szélerőművek, vízerőművek és az energiatárolás alapvető kérdéseit. A hallgatók végül szempontrendszert kapnak az egyes energiatermelő berendezések, technológiák összehasonlítására. Az anyagot video előadásokon és írott formában sajátíthatják el, míg a számonkérés 4 teszten keresztül történik, Itt részben megoldások közül kell választaniuk, részben pedig szöveges választ kell adniuk, illetve 1-1 számítási példát megoldaniuk.

Tematika:

1. A Föld energiaforrásai

2. Biomassza felhasználás

3. Geotermia - hőszivattyúk

4. Naperőművek

5. Napkollektorok

6. Napelemek

7. Tüzelőanyag cellák

8. Szélerőművek

9. Vízerőművek

10. Energiatárolás

11. Kisléptékű megújuló erőművek

12. Technológiák összehasonlítása

 

A K-MOOC oktatási anyag témánként tartalmaz (12x)

- 15 oldal szöveg, ábrákkal

- 1 órás előadás video 4 x 15 perces blokkokban

- 10 ellenőrző kérdés

Követelmények:

3-3 témánként (összesen 4 db) teszt, melyet a hallgatók elektronikusan töltenek ki. Benne

feleletválasztós tesztkérdések, kifejtendő kérdések, illetve 1 db számítási példa.

Az év végi jegy a 4 db teszt által elért összesített pontszám alapján kerül meghatározásra. A 4

teszt egyenlő súllyal szerepel. Kötött számú próbálkozás, a 4 tesztből 2-t lehet ismételni.

 

A tesztek elkészítésnek időtartománya:

1. 3-5. hét

2. 6-8. hét

3. 9-11. hét

4. 12-14. hét

 

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: