Optimumszámítás

Oktatók:

Dr Bánkuti Gyöngyi és Dr Stettner Eleonóra egyetemi docensek,

Kaposvári Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Matematika és Fizika Tanszék

 

 Offline jellemzők: Pénzügy és számvitel BA szakos hallgatók számára kötelező tárgy; heti 2 óra előadás, 2 óra gyakorlat (őszi félévben) 4 kredit értékben

 

A tárgy célja:

A tárgy célja, hogy a hallgatók megismerkedjenek néhány, a gazdasági életben alkalmazható módszerrel. Folytonosan változó életünkben nem lehetséges előre jelezni milyen módszerekkel találkozhatnak majdan a hallgatók pályájuk során. Azonban az algoritmikus személet, a gazdasági modellezés alapismeretei, fogalmak, definíciók, technikák megismerhetőek és ezek ismerete jó alapot ad új modellek megértéséhez, használatához.

Remélhetőleg ezen célt is eléri majd a tárgy, hogyha a hallgató új modellel, felhasználói programmal vagy tudományos munkája során matematikai módszereket is tartalmazó publikációval találkozik, bátrabban, megértéssel nyúl hozzá, képes lesz az ezen szakterület képviselőivel diskurzust, akár együttműködést folytatni.

 

Rövid ismertetése:

A tárgy a lineáris algebrára, (vektorok, mátrixok, lineáris egyenletrendszerek megoldása) valamint az analízis, kalkulus ismereteire épít.

A tárgykörök közül a lineáris programozás képezi az alapot. Ennek a kezelésére alkalmas, táblázatos technikán alapuló, ún. Szimplex módszernek a számítási feladatait nem kell a hallgatóknak kézzel végezni, hanem (ismereteink szerint egyedülálló módon) egy szabadon elérhető egyetemünk által készíttetett programmal (Linv) tehetik meg, mely csak a számolási munkát végzi el minden algoritmikus lépést a felhasználónak kell megtennie. Ezáltal Online megmérettetésen is használható. Így kiküszöbölhetőek a fáradságos, számolási hiba lehetőséggel járó kézi számítások, míg megmarad az algoritmus lépéseinek döntési szabadsága, a módszer átláthatósága.

A témakörök megismeréséhez több más programot is segítségül hívunk, (Excel, Geogebra, Maple, MsProject) mivel programok használata napjainkban elengedhetetlen. Szeretnénk a hallgatókat hozzászoktatni a főként szabadon elérhető felhasználói programok használatához. Maple illetve Geogebra alapú 2 és 3 dimenziós képeink illetve animációink unikálisak, a megértést nagyban segítik. A lineáris programozási feladatok megoldásához az Excel Solver moduljának használatát, a hálótervezés (projektek időtervezése) témakörhöz a szabadon felhasználható, MsOffice részét képező MS Project program alapjainak használatát tartalmazná a tárgy.

 

Követelmények, félévzárás, értékelés:

A tárgy egyetemünkön írásbeli vizsgával zárul, az esetenként szóbelivel kiegészülve. A vizsgajegybe a félévközi zárthelyi dolgozatok is beszámítanak.

Az online változatban a szabad sorrendben megnézhető témakörök mindegyike után gyakorló, (tesztszerű) feladatokat választhatna a hallgató, korlátlan próbálkozási lehetőséggel – véges feladatkészletből. Majd egy kötelező ellenőrző feladat megoldása következne, amely a vizsgázás feltétele lenne. Ezek megoldása a témakör tanulása után javasolt, azonban a vizsgáig ez bármikor megtehető, pótolható. A próbálkozások száma elvileg nem lenne korlátozott, a kétszeri próbálkozást, javítást nem büntetné a rendszer, e felett azonban minden próbálkozásnál már csak maximum egy jeggyel rosszabbat kapna a hallgató az aktuális ellenőrző feladatsorra.

A vizsga 5 feladatból álló feladat-kidolgozás jellegű lenne, melyet scannelve, lefényképezve kellene a rendszerbe feltölteni. A vizsga alapideje 90 perc lenne, mely csak büntetéssel lenne hosszabbítható. Minden megkezdett 20 perctől már csak egy jeggyel rosszabbat kaphatna a hallgató a vizsgadolgozatára.

A vizsgajegyben a témazáró feladatok átlaga és az írásbeli vizsga 50 – 50%-ban számítanának.

A tárgy bármikor megkezdhető lenne, de bátorítanánk a hallgatókat a szeptemberi kezdésre, együtt tanulásra, online kommunikációra. Vizsgát csak a tárgy megkezdésétől számított 15 héten belül tehetne a hallgató (12 szorgalmi és 3 hét vizsgaidőszak - ha hetente egy témát abszolvál) értékelési kötelezettsége pedig a 16. héten lenne az oktatónak. (Ha hamarabb fejezi be a tárgyat a hallgató természetesen értékelheti az oktató korábban is, de kötelezettsége a 16. héten keletkezne.)  

 

Témakörök heti bontásban:

 1. Vektor mátrix feladatok, lineáris egyenletrendszerek megoldása
 2. Lineáris programozási feladat: Normál feladat, Szimplex módszer, Dualitás fogalma, specialitások
 3. Lineáris programozási feladat: Módosított Normál és általános feladat, Módosított Szimplex módszer
 4. Parametrikus programozás
 5. Többcélú optimalizálás I (Szekvenciális optimalizálás, súlyozás módszere)
 6. Többcélú optimalizálás II (efficiens pont)
 7. Érzékenységvizsgálat
 8. Szállítási feladat
 9. Lineáris programozási feladatok (szállítási feladat is) megoldása Excel Solverrel
 10. Játékelmélet
 11. Hálótervezés
 12. MsProject használata

                                                                                    

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: