Turisztikai termékfejlesztés

Oktatók:

Dr. Gonda Tibor, Horváth Judit

Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kar

Turizmus BA szak 3/2.

A tantárgy a turizmus alapszakos, harmadévfolyamos hallgatóknak meghatározó fontosságú szakmai tárgyuk. Heti két órában, előadás formátumban zajlik, kollokviummal zárul.

Kreditérték: 5

A tananyag célja:

A turizmus képzés gyakorlatorientált jellegét erősítő tantárgy. Épít a turizmus elmélete és rendszere tárgy keretében elsajátítandó elméleti ismeretekre. A turisztikai terméket, mint a turisták által igénybe vett komplex szolgáltatáscsomagot állítja a tantárgy a középpontba, tervezési és fejlesztési megközelítéssel. A tananyag elsajátítása lehetővé teszi a turisztikai kereslet világos, terméktípus szerinti csoportosítását, megismerve a kereslet mögött meghúzódó szükségletet és motivációt. A hallgatók felkészülnek arra, hogy az egyes turisztikai termékek sajátosságait mélyebben megismerve, maguk is aktívan részt tudjanak venni a turisztikai szolgáltatás csomagok kialakításában, a turisztikai termékek fejlesztésében.

A tananyag figyelemfelkeltő leírása:

Korunk meghatározó jelensége a turizmus. Évente több mint egymilliárd utazás történik külföldre, a belföldi turisztikai célú utazások száma pedig a becslések szerint meghaladja a 6 milliárdot. Napjainkban minden 11. ember a turizmusban dolgozik. A folyamatosan növekvő kereslet ellenére a kínálati oldalon figyelhetünk meg nagyobb versenyhelyzetet. Az egyes desztinációk és azon belül a konkrét turisztikai szolgáltatók kiélezett versenyben állnak a vevők kegyeiért. Ebben a helyzetben azok tehetnek szert előnyre, akik innovatívak, és jobban, gyorsabban reagálnak a különböző turisztikai keresleti trendekre. A 90-es évektől általánossá vált a turizmus termékszemléletű megközelítése. A turisztikai termékek speciális sajátosságainak a feltárása, az egyes terméktípusok iránti kereslet mögött meglévő motivációk, pszichológiai, szociológiai stb. jellemvonások megismerése ma már nélkülözhetetlen tudás a hatékony turisztikai fejlesztési munkához. A turisztikai termékfejlesztés olyan gyakorlatorientált tantárgy, amely épít a turizmus-elméleti alapokra, de a termékfejlesztés folyamatát, valamint a hazai és nemzetközi jó gyakorlatokat megismertetve, elősegíti azt, hogy a fiatal turisztikai szakemberek eredményesen be tudjanak kapcsolódni egy-egy turisztikai termék fejlesztési folyamatába, hely specifikus és kreatív turisztikai szolgáltatások létrehozásába.

A tervezett modulok, tematika:

 1. A turisztikai termék definíciója, felépítése, sajátosságai, csoportosításuk és a turisztikai termékfejlesztés elméleti alapjai.
 2. A turisztikai kereslet jellemzése, a szükséglet és a motiváció szerepe a keresletben. Trendek és ellentrendek a turisztikai keresletben. A divatos turisztikai termékek jellemző tulajdonságai.
 3. A kulturális és az örökség turizmus sajátosságai.
 4. A hivatás turizmus (MICE)
 5. Aktív turisztikai termékek, benne kiemelten a kerékpáros turizmus.
 6. Ökoturizmus hazai és nemzetközi kínálata.
 7. Alternatív/felelősségteljes turizmus és a fenntartható fejlődés szempontjai a turisztikai termékfejlesztésben.
 8. Bor- és gasztroturizmus
 9. Falusi turizmus
 10. Egészségturizmus
 11. Innováció a turizmusban, termékfejlesztési jó gyakorlatok megismerése
 12. A turisztikai termékfejlesztés folyamata, a Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezetek feladata a termékfejlesztésben.

Kurzus követelmények: Minden modul után rövid ellenőrzés. Ennek módja teszt, és/vagy beadandó rövid esszé jellegű feladat. A kurzus végén átfogó teszt a tananyag egészét számon kérve, valamint egy a korábbiaknál átfogóbb záróesszé.

Az értékelés módja és súlyozása:

 • A kurzusban összesen 100 pont szerezhető. A teljesítéshez szükség van minden egyes feladat határidőre történő elvégzésére, megfelelő színvonalon.
 • A minősítési ponthatárok a következők:
 • 100-90: jeles, kiváló
 • 89-80: jó
 • 79-70: közepes
 • 69-60: elégséges
 • 59-0: nem teljesítette
 • Az egyes feladatok súlya:
 • Modultesztek/modulesszék: 60 pont
 • Összefoglaló esszé: 20 pont
 • Záróteszt: 20 pont

Megoldásra vonatkozó kritériumok:

A modultesztek az adott időintervallumon belül 3 alkalommal tölthetők ki: a rendszer a legjobb eredményt számítja be, a kurzus végén a záróteszt 1 alkalommal kitölthető.

Az esszé jellegű feladatok egy alkalommal adhatók be, a megadott tartalmi és formai szempontok alapján

 

 

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: