Vállalkozásinnováció

Oktató: Dr. Velencei Jolán

Kreditérték: 5

A lokális tradícióra építve és a globális világ figyelése által kialakulóban van egy glokális vállalkozói értékrend. A kurzus a célja, hogy négy nézőponton keresztül bemutassa ennek a glokális vállalkozói értékrendnek az alakulását, és segítsen tájékozódni a legfrissebb szakirodalmi forrásokban. A négy nézőpontot négy modul 3-3 leckéje mutatja be:  

I. innovátorok identitása

II. elvárások alakulása

III. kiútkeresés

IV. innovatív tér

Mind a négy modul az alábbi tartalmi elemekből áll:

 • egy személyes történetet elmesélő kis narratíva
 • TED előadások
 • könyvészet
 • három lecke, melyek mindegyike egy rövid olvasmányból és egy képregényből áll

Témakörök:

 1. pótolhatatlanok (hübrisz, mester) 
 2. fenegyerekek (kíváncsiság, rendkívüliség) 
 3. áltettvágy (status quo, NemNem-ek) 
 4. reform (szisztematikus változtatások, modellek) 
 5. megújulás (organikus változtatások, felülről jövő „áldás”) 
 6. vállal(koz)ás (drámai változtatások, karizma) 
 7. élményalapú innováció (törzsek, az élmény tere) 
 8. elegáns megoldások (befejezetlen, füstszerű) 
 9. design gondolkodás (tudástölcsér, megbízhatatlan) 
 10. miliő (inkubátor, crowdsourcing) 
 11. a második ötlet (mecénások, befektetők) 
 12. bedobás (tények, narratívák)  

 

 

Értékelés:

Minden a négy modul tartalmának megismerése után egy esszé írása. 

A modul 3 leckéjének 2-2 kulcsfogalmából hármat kell kiválasztani, és egy rövid történetbe ágyazva saját kontextusba helyezni (max. 400 szóban)!
Az esszék értékelésének szempontjai:

 • a választott kulcsfogalmak helyes használata
 • a leckék tartalmai elemeinek beépítése
 • saját esetpéldák bemutatása
 • a terjedelmi korlát betartása

Egy esszé 4 pont, így maximálisan 16 pont érhető el a kurzus végére.
értékelés:
0-8: elégtelen (1); 9-10: elégséges (2); 11-12: közepes (3); 13-14: jó (4); 15-16: jeles (5)

 

EKIK Honlap
Óbudai Egyetem Honlap

2014 szeptember 1-je óta az oldal látogatóinak száma: